Navigačný riadok

Banky a financie – rok po kríze - 23/09/2009

Veľký graf znázorňujúci pád cien akcií v Británii počas najhlbšej krízy v septembri 2008 © Reporters

Nové predpisy EÚ navrhujú prísnejší dohľad nad finančnými službami – Únia vysiela jasný signál pre tohtotýždňový samit G20

Vďaka rozsiahlym návrhom EÚ, ktoré sú súčasťou jej odpovede na finančnú krízu, by mal vzniknúť prvý európsky systém pre dohľad nad finančným sektorom.

Návrh predpisov vzniká rok po kolapse americkej investičnej banky Lehman Brothers, ktorý otriasol trhmi na celom svete. V 27-člennej EÚ prispela ku kríze aj absencia štandardizovaného prístupu k finančnej regulácii.

Podľa komisára pre vnútorný trh Charlieho McCreevyho demonštruje tento legislatívny balík naše odhodlanie poučiť sa z krízy a podniknúť nevyhnutné opatrenia.

Napriek tomu, že jednotný trh existuje už viac ako desaťročie a mnohé finančné inštitúcie podnikajú cezhranične, jadro dohľadu stále vykonávajú vnútroštátne orgány, ktoré dozerajú na banky v predmetnom členskom štáte.

Vďaka novým právnym predpisom by vznikol európsky systém orgánov pre finančný dohľad, ktorý by zabezpečil konzistentný dozor nad finančnými inštitúciami podnikajúcimi v dvoch alebo viacerých členských krajinách. V rámci tohto systému by nové európske orgány pre bankovníctvo, poisťovníctvo, cenné papiere a dôchodky dohliadali a koordinovali prácu vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Tieto európske orgány dohľadu by mali konečné slovo v prípade konfliktu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a mohli by v núdzových prípadoch podniknúť konkrétne kroky na riešenie situácie. Orgány dohľadu nad trhom s cennými papiermi by mali priamy dozor nad ratingovými agentúrami – súkromnými spoločnosťami, ktoré majú investorov varovať pred riskantnými investíciami.

Novými predpismi by sa taktiež ustanovil celoeurópsky orgán na identifikáciu rizík, ktoré ohrozujú stabilitu celého finančného systému. Nové orgány dohľadu by boli spolu s Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami zastúpené v Európskom výbore pre systémové riziká.

Výzvu EÚ k vzniku podobných reforiem na globálnej úrovni podporila v apríli aj skupina G20. Teraz, po šiestich mesiacoch, sa lídri G20 stretnú v Pittsburghu, aby zhodnotili dosiahnutý pokrok a zvážili obmedzenia odmien bankárov, ktoré podporuje aj EÚ.

Po minuloročnom kolapse poverila EÚ skupinu bankových expertov, aby našli možnosti, ako predísť opakovaniu najhoršej finančnej krízy od čierneho piatku na Wall Street v roku 1929. Návrhy EÚ sa zakladajú na jej odporúčaniach, ktoré začiatkom tohto roka schválili lídri Únie.

Finančná a hospodárska kríza – fakty a politiky DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

Viac o finančných službách DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy