Navigācijas ceļš

Bankas un finanses pagājušā gada perspektīvā - 23/09/2009

Uz plaša ekrāna projicēts grafiks, kurā attēlots akciju tirgus sabrukums Lielbritānijā krīzes kulminācijas laikā 2008. gada septembrī © Reporters

Dodot zīmi šīs nedēļas G20 valstu sammitam, ierosināti jauni ES tiesību akti, kā ciešāk uzraudzīt finanšu pakalpojumu nozari.

Vērienīgie likumdošanas priekšlikumi, kas ir būtisks elements ES reakcijā uz finanšu krīzi, paredz izveidot faktiski pirmo Eiropas mēroga finanšu nozares uzraudzības sistēmu.

Komisija nāk klajā ar jaunu noteikumu projektu gadu pēc ASV investīciju bankas “Lehman Brothers” bankrota, kas satricināja finanšu tirgu visā pasaulē. 27 dalībvalstu veidotajā Eiropas Savienībā finanšu nozari vēl krietni sašūpoja standartizētas pieejas trūkums nozares tiesiskajā regulējumā.

Jauno tiesību aktu kopums liecina par “mūsu apņemšanos gūt mācību no krīzes un rīkoties,” sacīja iekšējā tirgus komisārs Čārlijs Makrīvijs.

Uzraudzības darbs lielākoties noris valstu līmenī, dalībvalstu valdībām pašām pieskatot savas valsts bankas, lai gan vienotais tirgus pastāv jau vairāk nekā desmit gadus un daudzas finanšu iestādes ir izvērsušas darbību citās valstīs.

Jaunajos tiesību aktos paredzēts izveidot Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu, kas nodrošinātu konsekventu uzraudzību finanšu iestādēm, kuras darbojas vismaz divās ES dalībvalstīs. Šajā sistēmā jaunas Eiropas iestādes banku, apdrošināšanas, vērtspapīru un fondēto pensiju jomā pārraudzītu un koordinētu valstu uzraudzības iestāžu darbu.

Eiropas mēroga uzraudzības iestādēm būtu galavārds, ja rastos domstarpības starp valstu uzraudzības instancēm, bet ārkārtas gadījumos tās varētu dot signālu rīkoties. Piemēram, vērtspapīru uzraudzības iestādes kontrolētu kredītreitingu aģentūru darbu (tās ir privāti uzņēmumi, kas brīdina ieguldītājus par ieguldījumu risku).

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem paredzēts izveidot arī ES mēroga struktūru, kas analizētu, vai ir apdraudēta arī finanšu sistēmas stabilitāte kopumā. Jaunās uzraudzības iestādes būtu pārstāvētas Eiropas Sistēmisko risku padomē, kur darbotos arī Eiropas un dalībvalstu centrālo banku pārstāvji.

ES aicināja īstenot līdzīgu reformu pasaules līmenī, un šo ideju aprīlī kārtējā sanāksmē atbalstīja 20 ekonomiski visietekmīgākās pasaules valstis jeb G20. Tagad, pēc sešiem mēnešiem, G20 grupas pārstāvji pulcējas Pitsburgā, lai izvērtētu gūtos panākumus un apsvērtu, kā noteikt ierobežojumus baņķieru atalgojumam. ES visnotaļ atbalsta šo iniciatīvu.

Pēc pagājušā gada sabrukuma ES deva banku nozares ekspertu grupai rīkojumu izstrādāt ieteikumus, ko darīt, lai neatkārtotos krīze, kas ir pasaulē vissmagākā kopš 1929. gada Volstrītas krīzes laikiem. Priekšlikumu pamatā ir šie ieteikumi, ko ES valstu vadītāji apstiprināja šogad.

Finanšu un ekonomikas krīze — fakti un politika DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

Plašāk par finanšu pakalpojumiem DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites