Cosán nascleanúna

Bainc is airgeadas - bliain ar aghaidh - 23/09/2009

Graf scáileáin mór a thaispeánann an stocmhargadh ag tumadh ag buaic na géarchéime i Meán Fómhair 2008 © Reporters

Dlíthe nua AE molta do mhaoirseacht níos déine ar thionscal na seirbhísí airgeadais, mar chomhartha láidir do chruinniú mullaigh G20 na seachtaine seo.

Tograí uaillmhianacha iad - agus dlúthchuid de fhreagairt an AE don ghéarchéim airgeadais - a chruthódh an chéad chóras dáiríre Eorpach chun tionscal an airgeadais a mhaoirsiú.

Bliain d'éis theip bhanc infheistíochta SAM na Deartháireacha Lehman, imeacht talamhchreathach do na margaí domhanda, a thagann na dréacht-rialacha. Laistigh d'AE an 27, méadaíodh an rachlas trí easpa comh-chur chuige don rialú airgeadais.

"Taispeánann an pacáiste reachtaíochta seo ár diomantas chun foghlaim ón ngéarchéim airgeadais is na bearta riachtanacha a ghlacadh," arsa Coimisinéir an Mhargaidh Inmheánaigh Charlie McCreevy.

Ag an leibhéal náisiúmta a dhéantar formhór na maoirseachta airgeadais, is coinníonn gach rialtas AE súil ar a bhainc féin - bíodh go bhfuil an margadh aonair ann le breis is deich mbliana agus déanann a lán foras airgeadais gnó thar teorainn.

Bhunódh an reachtaíocht Córas Eorpach Maoirseoirí Airgeadais chun maoirsiú comhsheasmhach a áirithiú ar na forais airgeadais a oibríonn i dtír AE nó breis. De réir an chórais, is iad na húdaráis Eorpach ar bhaincéireacht, ar árachas, ar urrúis is ar phinsin ghairme a mhaoirseodh is a chomhordódh obair na maoirseoirí náisiúnta.

Is ag na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha sin a bheadh an focal deiridh in easaontuithe idir mhaoirseoirí náisiúnta is d'fhéadfaidís gníomhú a fhorchur i gcás éigeandála. Go háirithe, bheadh maoirsiú díreach ag an údarás urrús ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa - cuideachtaí príobháideacha a mbíonn orthu fainic a chur ar infheisteoirí faoi shócmhainní baolacha.

Chruthódh na rialacha comhlacht uile-Eorpach chun priacail do chobhsaíocht an chórais airgeadais mar aonad a shainaithint. Bheadh ionadaíocht ag na húdaráis mhaoirseachta nua ar an mBord Priacal Sistéamach Eorpach, fara bainc cheannais náisiúnta is Eorpacha.

D'iarr an tAE leasuithe comhchosúla ag an leibhéal domhanda, seasamh lenar ghlac Grúpa an 20 geilleagar is mó in Aibreán. Anois, sé mhí níos déanaí, tá ceannairí an G20 ag cruinniú in Pittsburgh chun an dul chun cinn, agus srianta ar phá baincéirí, a mheas - gníomhú lena dtacaíonn an tAE.

D'éis comhleá na bliana anuraidh, choimisiúnaigh an tAE grúpa saineolaithe baincéireachta chun teacht ar shlite chun atarlú na géarchéime is measa ó Tobthitim Wall Street i 1929 a sheachaint. Ar na moltaí sin, lenar thacaigh ceannairí an AE níos luaithe i mbliana, a bunaíodh na tograí.

An ghéarchéim gheilleagrach is airgeadais - fíricí is beartais DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

Breis faoi sheirbhísí airgeadais DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links