Navigatsioonitee

Pangad ja rahandus – aasta pärast kriisi puhkemist - 23/09/2009

Suurbritannia aktsiaturu kukkumist illustreeriv graafik suurel ekraanil septembris 2008, mil majanduskriis oli oma põhja saavutanud © Reporters

Uute ELi õigusaktidega kavandatakse tihedamat järelevalvet finantsteenuste sektori üle, mida peaks arvesse võtma ka sel nädalal aset leidev G20 tippkohtumine.

Kaugeleulatuvate ettepanekute – mis on olulisemaks osaks ELi majanduskriisile reageerimisest – kohaselt loodaks Euroopa esimene finantssektori järelevalvesüsteem.

Õigusaktide eelnõud said valmis aasta pärast seda, mil Ameerika Ühendriikide investeerimispank Lehman Brothers kokku varises, põhjustades turgude kukkumise kogu maailmas. 27 liikmesriigiga ELis lisandus asjaomasele finantskeerisele veel ühtse lähenemisviisi puudumine finantsturgude reguleerimisel.

Siseturu ja teenuste voliniku Charlie McCreevy sõnul näiatavad asjaomased õigusaktid meie otsustavust kriisist õppida ning võtta vajalikke meetmeid.

Vaatamata sellele, et ühtne turg on toiminud rohkem kui kümme aastat ning paljud finantsasutused pakuvad oma teenuseid ka väljaspool oma koduriiki, toimub suurem osa asjaomasest järelevalvest riiklikul tasandil ning ELi valitsused hoiavad oma pankadel ise silma peal.

Uute õigusaktide kohaselt loodaks Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, et tagada kahes või enamas ELi liikmesriigis tegutsevate finantsasutuste tõhus järelevalve. Selle süsteemi kohaselt teostaksid uued Euroopa järelevalveasutused panganduse, kindlustuse, väärtpaberituru ja tööandjapensioni valdkonnas järelevalvet riiklike järelevalveasutuste üle ning koordineeriksid nende tööd.

Asjaomastele Euroopa järelevalveasutustele jääks lõplik sõna riiklike järelevalveasutuste vaheliste lahkarvamuste lahendamises ning samuti võivad nad kehtestada meetmeid hädaolukordade puhul. Väärtpaberiturujärelevalve Asutus saaks sel moel teostada otsest järelevalvet reitinguagentuuride (erasektori asutused, kes peaksid investoreid hoiatama riskantse vara eest) üle.

Uute eeskirjade kohaselt loodaks samuti kogu ELi hõlmav asutus, et tuvastada riske seoses finantssüsteemi stabiilsusega. Uued järelevalveasutused oleksid esindatud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogus koos Euroopa ja riiklike keskpankade esindajatega.

EL on kutsunud üles samalaadsete reformide läbiviimisele kogu maailmas, millele andsid oma poolehoiu ka aprillis G20 tippkohtumise raames kohtunud juhtivate majandusriikide juhid. Kuus kuud hiljem kohtuvad G20 juhid Pittsburghis, et teha kokkuvõte saavutatud edusammudest ning kaaluda piirangute kehtestamist pangajuhtide tasustamise suhtes. Kõnealuste meetmete võtmist toetab ka EL.

Pärast eelmise aasta finantskrahhi andis EL rühmale pangandusekspertidele ülesandeks leida viise, kuidas hoida ära tõsiseima finantskriisi kordumine pärast 1929 Wall Streeti kukkumist. Asjaomased ettepanekud põhinevad eelnimetatud ekspertide soovitustel, mida kinnitasid käesoleva aasta esimeses pooles ka ELi liikmesriikide juhid.

Finants- ja majanduskriis – faktid ja poliitika DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

Lugege täiendavalt finantsteenuste kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad