Cesta

Banky a finance – rok poté - 23/09/2009

Velká obrazovka, na níž je graf zobrazující propad britských trhů v okamžiku nejhlubší krize v září 2008 © Reporters

Důležitý signál pro summit G20, který se koná tento týden: Návrh nových právních předpisů EU počítá s přísnějším dozorem nad odvětvím finančních služeb.

Díky návrhu dalekosáhlých změn, které představují klíčový prvek opatření EU reagujících na ekonomickou krizi, může vzniknout první skutečně evropský systém dohledu nad finančním sektorem.

Návrh příslušných právních předpisů se objevuje rok po krachu americké investiční banky Lehman Brothers, který otřásl celosvětou ekonomikou. K drtivosti tohoto úderu přispělo i to, že v EU s 27 členskými státy není finanční odvětví regulováno standardizovaným způsobem.

Podle komisaře pro vnitřní trh Charlieho McCreevyho svědčí navrhovaný soubor právních předpisů o tom, že „víme velmi dobře, že je nutné se z krize poučit a podniknout náležité kroky“.

Dohled se většinou provádí na úrovni jednotlivých členských států. Vlády zemí EU se soustřeďují na své banky, a to i přesto, že už více než deset let funguje jednotný trh a podnikání mnoha finančních institucí má přeshraniční charakter.

Podle navrhovaných právních předpisů by byl zřízen Evropský systém finančního dohledu, jehož úkolem by bylo zajistit konzistentní dozor nad finančními institucemi, které vykonávají činnost ve dvou a více členských zemí EU. V rámci tohoto systému by nové evropské instituce vykonávající dozor nad bankami, pojišťovnami, obchodováním s cennými papíry a zaměstnaneckým penzijním pojištěním dohlížely na orgány dozoru jednotlivých členských zemí a koordinovaly by jejich práci.

V případě neshod mezi dozorem jednotlivých členských států by měly tyto evropské dozorčí orgány pravomoc přijmout konečné rozhodnutí a v případě krizových situací by si mohly vynutit přijetí náležitých opatření. A co je důležité, orgány pro oblast obchodování s cennými papíry by měly přímý dozor nad ratingovými agenturami (soukromými společnostmi, jejichž úkolem je varovat investory před rizikovými aktivy).

Podle nových předpisů by také vznikl celoevropský subjekt, který by bděl nad riziky potenciálně ohrožujícími stabilitu finančního systému jako celku. Nové dozorčí orgány by měly zastoupení v Evropském výboru pro systémová rizika (spolu s Evropskou centrální bankou a centrálními bankami jednotlivých členských států).

EU již po jistou dobu vyzývá k obdobným reformám i v celosvětovém měřítku. V dubnu tyto reformy podpořila skupina 20 nejvyspělejších ekonomik světa. Vedoucí představitelé této skupiny se nyní scházejí v Pittsburghu, aby zhodnotili dosavadní pokroky a zvážili, zda by se nemělo omezovat odměňování bankéřů, což EU podporuje.

V reakci na loňský kolaps pověřila EU skupinu bankovních odborníků vytvořením preventivních opatření, tak aby se již nejhorší finanční krize od krachu na Wall Streetu v roce 1929 nemohla opakovat. Právě na doporučeních této skupiny jsou založeny tyto nové návrhy, které před nedávnem podpořili vedoucí představitelé členských států EU.

Finanční a ekonomická krize – fakta a politiky DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

Další informace o finančních službách DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy