Sökväg

EU:s ekonomi återhämtar sig snabbare än väntat - 14/09/2009

Affärsman som läser tidningen © EC

Tillväxten väntas åter skjuta fart under andra halvåret 2009. Prognoserna är visserligen fortfarande osäkra, men oron för en djup och långvarig lågkonjunktur håller på att dämpas.

EU:s ekonomi visar tydliga tecken på återhämtning och ser ut att börja växa igen under andra halvåret 2009. Den stora nedgången i slutet av förra och början av det här året gör dock att prognosen för hela 2009 är oförändrad: BNP väntas sjunka med 4 % i hela EU och i euroområdet.

Att framtiden ter sig ljusare för Europa beror delvis på bättre utsikter för hela världsekonomin. För vissa regioner – framför allt tillväxtekonomierna i Asien – förutspås nämligen kraftig tillväxt under det kommande halvåret.

Men det finns också specifika europeiska skäl till optimism. Villkoren på finansmarknaden har förbättrats, och den ekonomiska verksamheten börjar ta fart tack vare bilskrotningsprogram och andra statliga åtgärder.

Inflationen minskade under det första halvåret tack vare sjunkande energi- och livsmedelspriser, som förra året nådde rekordnivåer. Men eftersom de flesta råvarupriser är på väg uppåt, förväntas inflationen ändå öka mot slutet av 2009.

På helårsbasis kommer inflationen förmodligen att ligga kvar på oförändrade 0,9 % i EU och 0,4 % i euroområdet. Utsikterna för nästa år är fortsatt osäkra, eftersom arbetsmarknaden och de offentliga finanserna fortfarande känner av den ekonomiska krisens effekter.

Återhämtningen kan komma att bli oväntat stark, men om den också blir hållbar återstår att se. Nästa prognos från kommissionen, som kommer i november, gäller perioden fram till slutet av 2011 och samtliga 27 EU-länder.

Kommissionen gör en ekonomisk prognos fyra gånger per år – en omfattande vår- respektive höstprognos och två mindre s.k. interimsprognoser i februari och september.

Den här interimsprognosen English bygger på uppdaterade beräkningar för Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien och Tyskland, som tillsammans står för omkring 80 % av EU:s BNP.

 

Mer om EU:s ekonomiska interimsprognos

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar