Cesta

Oživení evropské ekonomiky přichází dříve, než se čekalo - 14/09/2009

Podnikatel s novinami © ES

Komise očekává, že evropské hospodářství vykáže za druhou polovinu roku 2009 růst. Třebaže se jedná zatím jen o prognózy, je naděje, že se obavy z hluboké a zdlouhavé recese nepotvrdí.

Evropská ekonomika vykazuje zřetelné známky oživení a za druhé pololetí roku 2009 pravděpodobně opět dosáhne růstu. Vzhledem k prudkému poklesu na konci roku 2008 a na začátku roku 2009 se však prognóza pro celý rok 2009 nemění: očekává se 4% pokles HDP jak v eurozóně, tak v celé EU.

Lepší vyhlídky v Evropě jsou do jisté míry odrazem zlepšující se situace ve světě. V některých regionech – zejména v rozvíjejících se asijských ekonomikách – se v příštích 6 měsících očekává výrazný růst.

Jsou zde však i některé čistě evropské důvody k optimismu. Došlo ke zlepšení situace na finančních trzích a k oživení ekonomické aktivity přispěly též státní výdaje na programy jako například šrotovné.

Inflace zaznamenala v první polovině roku pokles v důsledku snížení cen energií a potravin oproti loňským maximům. Ke konci roku se však očekává její opětovné zvýšení, neboť ceny většiny komodit znovu stoupají.

Za celý rok tak inflace pravděpodobně dosáhne 0,4 % v eurozóně a 0,9 % v celé EU. Vyhlídky na příští rok jsou zatím nejisté, jelikož trhy práce a veřejné rozpočty dopady hospodářské krize stále pociťují.

Nadcházející oživení by mohlo být až překvapivě silné. Otázkou však zůstává, zda bude růst stabilní. Další prognóza, již by měla Komise vydat v listopadu, se bude zabývat situací ve všech 27 zemích EU v období do konce roku 2011.

Evropská komise zpravidla vydává čtyři ekonomické prognózy ročně – dvě souhrnné prognózy na jaře a na podzim a dvě menší průběžné prognózy v únoru a v září.

Tato průběžná prognóza English vychází z aktualizovaných prognóz pro Francii, Itálii, Německo, Nizozemsko, Polsko, Spojené království a Španělsko, jež dohromady tvoří okolo 80 % HDP Evropské unie.

 

Více o průběžné ekonomické prognóze Evropské komise

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy