Navigacijska pot

Kako uspešni smo v resnici? - 08/09/2009

Kovanci, ki ležijo na časopisni strani o financah ©ES

Evropska unija želi razviti nov način merjenja gospodarske uspešnosti, ki bi bolj poudaril družbene in okoljske vidike blaginje.

Po desetletjih merjenja gospodarske uspešnosti z ekonomskimi kazalniki, kot je bruto družbeni proizvod (BDP), Komisija pripravlja nov pristop DeutschEnglishfrançais za ocenjevanje gospodarskega napredka. Koncept, ki so ga razvili po svetovni gospodarski krizi v prejšnjem stoletju, v ospredje postavlja BDP, ki zajema vrednost vsega blaga in storitev, proizvedenih v določeni državi v danem letu. Čeprav je primeren za oceno proizvodnje, se je pokazalo, da ima mnogo pomanjkljivosti pri merjenju splošne blaginje.

Težava je v tem, da BDP zajema vse gospodarske dejavnosti, tudi tiste, ki so škodljive za okolje in ljudi. Vojne in naravne nesreče lahko tako celo pozitivno vplivajo na gospodarsko rast zaradi potreb po obnovi.

Prav tako BDP ne pokaže dejanske porazdelitve bogastva v državi. V številnih državah s sorazmerno visokim domačim proizvodom na prebivalca so razlike med bogatimi in revnimi nenavadno velike.

Ljudje se čedalje bolj zavedajo, da je kakovost rasti enako pomembna kot stopnja rasti. Po nedavni raziskavi več kot dve tretjini evropskih državljanov meni, da bi morale vlade več pozornosti nameniti družbenim in okoljskim vidikom blaginje. Pri tem se postavlja vprašanje o merjenju teh vidikov.

Komisija namerava razviti izčrpen okoljski kazalnik, ki bi zajemal podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost, onesnaženost zraka, rabo vode in ravnanje z odpadki. Prav tako opozarja, da potrebujemo več točnih podatkov o gospodarskih razlikah. Zato si bo prizadevala za izboljšanje pravočasnosti podatkov in opredelitev mejnih vrednosti emisij ključnih onesnaževal in obnovljive energije.

Več o alternativah BDP DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave