Navigačný riadok

Ako na tom v skutočnosti sme? - 08/09/2009

Mince ležiace na finančnej prílohe novín  ©EK

EÚ hľadá nové nástroje na meranie ekonomickej výkonnosti, ktorá by vo väčšej miere zohľadňovali sociálne a environmentálne aspekty prosperity

Po desaťročia sa výkonnosť hospodárstva merala ekonomickými ukazovateľmi akým je napríklad výška hrubého domáceho produktu (HDP). Komisia v súčasnosti prichádza s novými metódami DeutschEnglishfrançais vyhodnocovania hospodárskeho rozvoja. Meranie prosperity spoločnosti prostredníctvom HDP, ktorý je súhrnom hodnoty všetkých tovarov a služieb vyrobených alebo poskytnutých určitou krajinou v istom roku, je dedičstvom Veľkej hospodárskej krízy. Aj keď ide o dobrý indikátor výroby, nedokážeme ním zmerať všeobecnú kvalitu života.

Problémom je, že do HDP sú zahrnuté všetky hospodárske činnosti, dokonca aj tie, ktoré poškodzujú životné prostredie a zdravie ľudí.

HDP tiež neposkytuje žiadne údaje o tom, ako sa vyprodukované bohatstvo prerozdeľuje. V mnohých krajinách s vysokým HDP sú rozdiely medzi bohatými a chudobnými priepastné.

Ľudia si v čoraz väčšej miere uvedomujú, že kvalita ich života je aspoň tak dôležitá ako kvantita vecí, ktoré si môžu kúpiť. Podľa nedávnej štúdie sa viac ako dve tretiny Európanov domnieva, že ich vláda by mala venovať viac pozornosti sociálnym a environmentálnym aspektom prosperity. Otázkou ostáva, ako tieto aspekty merať.

Komisia chce vypracovať komplexný environmentálny koeficient, ktorý by zahŕňal zmeny klímy, biodiverzitu, znečistenie ovzdušia, spotrebu vody a odpad. Komisia zdôrazňuje aj potrebu presnejších informácií týkajúcich sa hospodárskych rozdielov. Bude sa snažiť o rýchlejšie spracovanie údajov a o vymedzenie prahových hodnôt pre obnoviteľné zdroje energie a pre látky, ktoré v najväčšej miere znečisťujú životné prostredie.

Prečítajte si viac o alternatívach HDP DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy