Ścieżka nawigacji

Jak nam się wiedzie? - 08/09/2009

Monety leżące na dodatku finansowym gazety ©EC

UE poszukuje nowej metody pomiaru wyników gospodarczych, która uwzględniałaby w większym stopniu społeczny aspekt dobrobytu i wpływ na środowisko.

Przez lata wyniki gospodarcze mierzono za pomocą takich wskaźników, jak produkt krajowy brutto (PKB). Teraz Komisja Europejska planuje wprowadzenie nowej metody DeutschEnglishfrançais oceny postępów gospodarczych. Koncept PKB zrodził się w czasie wielkiego kryzysu w latach 30. ubiegłego wieku. Wskaźnik ten określa wartość wszystkich towarów i usług, które zostały wyprodukowane lub wykonane przez dany kraj w danym roku. Jest to dobra miara produkcji, jednak nie sprawdza się do końca jako wskaźnik ogólnego poziomu dobrobytu.

Problem polega na tym, że PKB obejmuje wszystkie dziedziny działalności gospodarczej, również te, które mają szkodliwy wpływ na środowisko i ludzi. Z tej perspektywy pozytywne dla gospodarki są takie czynniki, jak wojny i katastrofy naturalne, ponieważ wysiłki podejmowane w celu naprawy zniszczeń napędzają wzrost.

Wskaźnik PKB nie informuje też w żaden sposób o tym, jak rozkłada się bogactwo danego kraju na poziomie całego społeczeństwa. W wielu państwach, które mają dość wysoki produkt krajowy, dysproporcje pomiędzy bogatymi i biednymi są uderzające.

Coraz więcej osób uświadamia sobie, że jakość wzrostu jest równie istotna, jak jego poziom. Według niedawno przeprowadzonego sondażu ponad dwie trzecie Europejczyków uważa, że rządy powinny przykładać większą wagę do społecznego aspektu dobrobytu i wpływu na środowisko. Pojawia się jednak pytanie, jak można zmierzyć postęp w tych dziedzinach.

Komisja zamierza opracować całościowy wskaźnik środowiskowy uwzględniający zmiany klimatu, bioróżnorodność, zanieczyszczenie powietrza oraz gospodarkę zasobami wodnymi i odpadami. Podkreśla przy tym potrzebę dysponowania dokładniejszymi informacjami na temat dysproporcji gospodarczych. Nasilone też zostaną wysiłki zmierzające do sprawniejszego uzyskiwania danych w terminie oraz określenia limitów dla głównych substancji zanieczyszczających i progów dla źródeł odnawialnych.

Więcej na temat alternatyw dla PKB DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki