Kruimelpad

Hoe staan we er nu eigenlijk echt voor? - 08/09/2009

Munten op het financieel katern van een krant ©EC

De EU zoekt een maat voor de economische prestaties die beter rekening houdt met de sociale en milieuaspecten van welvaart.

Decennialang is de prestatie van de economie gemeten met indicatoren zoals het Bruto Binnenlands Product (BBP). De Commissie zoekt nu naar een nieuwe benadering DeutschEnglishfrançais om de economische vooruitgang te beoordelen. Het BBP is een begrip dat tijdens de crisis van de jaren dertig is ontstaan. Het is de totale waarde van alle goederen en diensten die een land in een bepaald jaar produceert of levert. Het blijkt een goede maat voor de productie, maar schiet ernstig tekort als graadmeter voor de totale welvaart.

Het probleem is dat het BBP rekening houdt met alle economische activiteiten, ook als die schadelijk zijn voor mens of milieu. Oorlogen en natuurrampen lijken daardoor bijvoorbeeld positief voor de economie, dankzij de groei als gevolg van de wederopbouw.

Het BBP geeft ook geen enkele indicatie van de manier waarop de welvaart van een land is verdeeld. In veel landen met een relatief hoog nationaal product is er een onrustbarend grote kloof tussen arm en rijk.

Mensen beseffen steeds meer dat de kwaliteit van de groei even belangrijk is als de kwantiteit. Volgens een recente opiniepeiling vindt ruim twee derde van de Europeanen dat overheden meer belang moeten hechten aan de sociale en milieudimensie van welvaart. De vraag is hoe die moet worden gemeten.

De Commissie is van plan een complete milieu-index te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering, biodiversiteit, luchtverontreiniging, watergebruik en afval. Ook is er behoefte aan nauwkeuriger informatie over economische ongelijkheid. Ten slotte zal er meer worden gedaan om de gegevens up to date te houden en grenswaarden voor vervuilende stoffen en duurzame hulpbronnen te definiëren.

Meer over alternatieven voor het BBP DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links