Navigācijas ceļš

Kā mums klājas patiesībā? - 08/09/2009

Monētas uz laikraksta lapas, kurā apspriesti finanšu jautājumi ©EC

ES vēlas ieviest jaunus tautsaimniecības stāvokli raksturojošus rādītājus, kuri vairāk uzmanības pievērš sociālajiem un ar vides aizsardzības aspektiem.

Gadu desmitiem galvenais ekonomikas stāvokli raksturojošais rādītājs bija iekšzemes kopprodukts (IKP). Tagad Komisija gatavojas ieviest jaunu pieeju DeutschEnglishfrançais ES tautsaimniecības izaugsmes novērtēšanā. IKP ir kritērijs, ko sāka izmantot pēc Lielās depresijas un ko aprēķina, saskaitot visu kādā valstī viena gada laikā saražoto preču un sniegto pakalpojumu vērtību. Kaut arī šis rādītājs samērā precīzi raksturo stāvokli ražojošajās nozarēs, tam ir nopietni trūkumi, kas neļauj precīzi novērtēt vispārējo labklājības līmeni.

Problēma ir tāda, ka IKP iegūst, sasummējot visus saimnieciskās darbības veidus, arī tādus, kas ir kaitīgi videi un cilvēkiem. Ja vadās pēc šādas loģikas, tad sanāk, ka ekonomikai labvēlīgi ir arī kari un dabas katastrofas, jo atjaunošanai nepieciešamie pasākumi stimulē ekonomiku.

Turklāt IKP nav rādītājs, ar kuru var izmērīt bagātības sadalījumu starp valsts iedzīvotājiem. Daudzās valstīs iekšzemes kopprodukts ir samērā liels, tomēr pastāv milzīgas atšķirības starp bagātajiem un nabagajiem.

Cilvēki sāk aizvien skaidrāk apzināties, ka izaugsmes kvalitāte ir tikpat svarīga, cik kvantitāte. Nesen veiktā pētījumā noskaidrots, ka vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu uzskata, ka valdībai ir jāpievērš vairāk uzmanības sociālajiem un ar vides aizsardzību saistītajiem labklājības aspektiem. Rodas jautājums, kā lai tos izmēra.

Komisija ir iecerējusi izstrādāt visaptverošu vides indeksu, kurā ņemtas vērā klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, gaisa piesārņojums, ūdens izmantojums un atkritumu apsaimniekošana. Tā arī uzsver, ka ir vajadzīga precīzāka informācija par ekonomisko nevienlīdzību. Komisija centīsies panākt, lai dati laika ziņā precīzāk atbilstu reālajam stāvoklim, un noteiks robežvērtības izplatītākajām piesārņojošajām vielām un atjaunojamiem energoresursiem.

Plašāk par IKP alternatīviem rādītājiem DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites