Cosán nascleanúna

Monaí ina luí ar mhír airgeadais nuachtáin ©EC

Lorgaíonn AE uirlisí nua chun feidhmíocht gheilleagrach a thomhas, a ualóidh gnéithe sóisialta is comhshaoil na dea-bhaile níos mó.

D'éis na gcianta ag tomhas na feidhmíochta geilleagraí le táscairí geilleagracha amhail olltáirge intíre (OTI), tá faoin gCoimisiún cur chuige nua DeutschEnglishfrançais a fhorbairt faoin tslí a luachálann an tAE an dul chun cinn geilleagrach. Ón gCúlú Mór a d'fhás coincheap an OTI, a chuimsíonn luach na n-earraí is na seirbhísí uile a tháirgeann tír in aon bhliain ar leith. Bíodh gur maith a thomhaiseann sé an táirgeadh, tá learanna tromchúiseacha air mar thomhsaire dea-bhaile ina hiomláine.

Is é an fhadhb go gcuimsíonn OTI na gníomhaíochtaí geilleagracha uile, fiú iadsan a dhéanann dochar don chomhshaol is don duine. Mar shampla, bíonn cogaí agus tubaistí nádúrtha dearfach don gheilleagar de bharr an fháis a spreagann iarrachtaí atógála.

Thairis sin, ní thugann OTI aon eolas faoi dháileadh mhaoin an náisiúin. I gcuid mhaith tíortha le holltáirgeadh náisiúnta cuibheasach ard, is mór na bearnaí idir saibhir is daibhir.

Is fearr de réir a chéile a ligeann daoine lena n-ais gur tábhachtaí mianach an fháis ná a mhéid. De réir suirbhé le déanaí, creideann breis is dhá thrian na nEorpach gur cheart go n-ualódh rialtais gnéithe sóisialta is comhshaoil na dea-bhaile níos mó. Conas iadsan an thomhas, sin í an cheist.

Tá faoin gCoimisiún innéacs comhshaoil uileghabhálach a fhorbairt, a chlúdóidh athrú na haeráide, an bhithéagsúlacht, truailliú an aeir, úsáid an uisce, agus dramhaíl. Fairis sin, aibhsíonn sé gur gá eolas níos mine faoi neamhionannais gheilleagracha. Méadófar iarrachtaí chun tráthúlacht na sonraí a fheabhsú is chun teacht ar thairsigh do thruailleáin thábhachtacha is d'acmhainní inathnuaite.

Breis faoi mhalairtí ar OTI DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links