Διαδρομή πλοήγησης

Νομίσματα στην οικονομική ενότητα της εφημερίδας ©EC

Η ΕΕ αναζητά νέα εργαλεία για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων, τα οποία θα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ευημερίας.

Εδώ και δεκαετίες, για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων χρησιμοποιούνται δείκτες όπως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ). Η Επιτροπή σχεδιάζει τώρα να ακολουθήσει μια νέα προσέγγιση DeutschEnglishfrançais για την αξιολόγηση της οικονομικής προόδου. Το ΑΕΠ, μια έννοια που ανέκυψε από την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, εκφράζει τη συνολική αξία των προϊόντων που παρήγαγε και των υπηρεσιών που παρείχε μια χώρα σε ένα δεδομένο έτος. Αν και συνιστά καλό εργαλείο για τη μέτρηση της παραγωγής, παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα για την αξιολόγηση της συνολικής ευημερίας.

Το πρόβλημα είναι ότι το ΑΕΠ περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, ακόμη και εκείνες που βλάπτουν το περιβάλλον και τους πολίτες. Για παράδειγμα, οι πόλεμοι και οι φυσικές καταστροφές καταλήγουν, με βάση το ΑΕΠ, να είναι ωφέλιμοι για την οικονομία λόγω της ανάπτυξης που δημιουργείται από τις προσπάθειες ανασυγκρότησης.

Το ΑΕΠ δεν παρέχει επίσης καμία ένδειξη ως προς την κατανομή του πλούτου μέσα σε μια χώρα. Πολλές χώρες με σχετικά υψηλό εθνικό προϊόν εμφανίζουν ανησυχητικές ανισότητες μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο ότι η ποιότητα της ανάπτυξης είναι εξίσου σημαντική με την ποσότητά της. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, περισσότερα από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ευημερίας. Το ερώτημα που τίθεται είναι το πώς οι πτυχές αυτές μπορούν να μετρηθούν.

Η Επιτροπή σκοπεύει να αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό δείκτη που θα καλύπτει την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη χρήση του νερού και τα απόβλητα. Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές ανισότητες. Τέλος, θα ενταθούν οι προσπάθειες για πιο έγκαιρη υποβολή των δεδομένων και για προσδιορισμό ορίων για τους σημαντικούς ρυπαντές και τις ανανεώσιμες πηγές.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εναλλακτικά εργαλεία μέτρησης εκτός του ΑΕΠ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι