Sti

Hvordan går det egentlig? - 08/09/2009

Mønter på finanssektionen af avis ©EC

EU efterlyser nye metoder til at måle økonomiske resultater for at lægge større vægt på de sociale og miljømæssige aspekter af vores trivsel.

I årtier har Kommissionen anvendt økonomiske indikatorer som bruttonationalproduktet (BNP) til at måle EU's resultater. Nu vil man finde en ny metode DeutschEnglishfrançais til at vurdere den økonomiske udvikling. BNP er et koncept, der blev til i kølvandet på 1930'ernes store depression. Det betegner værdien af alle varer og tjenesteydelser, som et land har produceret eller ydet i et givent år. BNP er en god målestok for produktionen, men kommer til kort, når det gælder den overordnede trivsel.

Problemet er, at BNP omfatter alle økonomiske aktiviteter – også dem, der skader mennesker og miljø. Krige og naturkatastrofer ser således ud til at være positive for økonomien takket være den vækst, der skabes af genopbygningsindsatsen.

BNP er heller ikke en god målestok for, hvordan et lands velstand er fordelt. Mange lande med et forholdsvis højt bruttonationalprodukt har samtidig en foruroligende kløft mellem rige og fattige.

Vi bliver stadig mere bevidste om, at det ikke kun handler om vækstens størrelse, men også om dens kvalitet. En undersøgelse viste for nylig, at over to tredjedele af befolkningen i EU synes, at landene burde lægge større vægt på de sociale og miljømæssige aspekter af vores trivsel. Spørgsmålet er bare, hvordan man måler disse aspekter.

Kommissionen vil derfor udvikle et omfattende miljøindeks, der skal omfatte faktorer som klimaændringer, biodiversitet, luftforurening, vandforbrug og affald. Den efterlyser også mere præcise oplysninger om økonomiske uligheder i EU. Endelig vil man lægge sig i selen for at sikre mere aktuelle data og fastlægge tærskelværdier for de vigtigste forurenende stoffer og vedvarende ressourcer.

Mere om alternativer til BNP DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links