Навигационна пътека

Монети върху финансовата страница на вестник ©EC

ЕС търси нови начини за измерване на икономическите резултати, които наблягат повече върху социалните и екологични аспекти на благоденствието.

След като в продължение на десетилетия Комисията измерваше икономическия напредък чрез икономически показатели като брутния вътрешен продукт (БВП), днес тя обмисля нов подход DeutschEnglishfrançais към оценяването на прогреса. БВП е понятие, което възниква след Голямата депресия през 30-те години на миналия век и което се отнася до стойността на всички стоки и услуги, произведени или предоставени от една държава през дадена година. Въпреки че е добра мярка за производството, БВП не дава добра представа за цялостното благополучие на хората.

Проблемът се крие в това, че този показател се влияе положително дори от събития, които вредят на хората и на околната среда, като например войните и природните бедствия, водещи до икономически растеж вследствие на усилията за възстановяване и реконструкция.

БВП не дава никаква представа и за това как се разпределя националното богатство. В много от страните със сравнително висок национален продукт разликите между бедни и богати са обезпокоително големи.

Хората все по-добре разбират, че качеството на растежа е също толкова важно, колкото и количеството. Според неотдавнашна анкета, над две трети от европейците смятат, че правителствата трябва да обръщат повече внимание на социалните и екологични аспекти на благополучието. Въпросът е как те да бъдат измервани.

Комисията възнамерява да разработи подробен набор от екологични показатели, обхващащи изменението на климата, биоразнообразието, замърсяването на въздуха, използването на водите и отпадъците. Тя изтъква също така нуждата от по-точна информация за икономическите неравенства. Ще бъдат засилени усилията за навременно събиране и анализиране на данните и идентифициране на възобновяеми ресурси и на прагове за основните замърсители.

Повече за алтернативите на БВП DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки