Sökväg

Ökad finansiell stabilitet - 27/05/2009

Brinnande eurosedlar © Reporters

EU-kommissionen har planer på att skärpa den finansiella tillsynen på EU-nivå

Den värsta bankkrisen på flera decennier har visat hur investeringsrisker kan destabilisera det samlade finansiella systemet och knäcka hela ekonomier. På olika toppmöten tidigare i år har EU:s ledare och världens ledande ekonomier i G20-gruppen English lovat att skärpa tillsynen av det finansiella systemet för att förhindra för stort risktagande.

”Både etiska och ekonomiska skäl talar för en bättre tillsyn av de gränsöverskridande finansmarknaderna”, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. ”Kommissionen lägger i dag fram förslag som ska bidra till att återskapa förtroendet, förebygga framtida risker och skydda tillväxt och sysselsättning.”

För närvarande övervakas det europeiska banksystemet mest på nationell nivå. Enligt kommissionens plan ska det inrättas ett EU-organ som kartlägger och motarbetar systemövergripande risker.

Det är tänkt att detta europeiska råd för systemrisker ska ledas av Europeiska centralbankens ordförande och bestå av företrädare för EU-ländernas centralbanker och tillsynsmyndigheter för finanssektorn. Rådets uppgift skulle vara att i god tid varna för risker som hotar marknadens stabilitet och att rekommendera korrigerande åtgärder.

Kommissionen föreslår också ett europeiskt system för tillsynsmyndigheter för finanssektorn för att sörja för enhetlig tillsyn av finansiella institut med verksamhet i flera EU-länder. Tanken med systemet är att europeiska bank-, försäkrings- och värdepappersmyndigheter ska övervaka och samordna tillsynsmyndigheternas arbete på nationell nivå.

De båda förslagen DeutschEnglishfrançais är ett viktigt led i EU:s svar på den ekonomiska krisen. De ska göra finansmarknaderna säkrare och återskapa förtroendet för systemet. Förslagen ska också bidra till att stärka EU:s marknad för finansiella tjänster.

Efter det att det europeiska banksystemet kom farligt nära en kollaps i oktober 2008, tillsatte kommissionens ordförande José Manuel Barroso en grupp med bankexperter under ledning av Internationella valutafondens direktör Jacques de Larosière för att undersöka hur man skulle kunna förbättra den finansiella tillsynen. Förslagen bygger på gruppens rekommendationer. EU-ledarna väntas diskutera förslaget på sitt möte i juni.


Reformen av det finansiella systemet DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar