Navigačný riadok

Zaistenie finančnej stability - 27/05/2009

Horiace eurobankovky © Reporters

Komisia predstavila plán na dôslednejší finančný dohľad na európskej úrovni

Najhoršia banková kríza za desaťročia ukázala, ako môže investičné riziko narušiť stabilitu celého finančného systému či dokonca ohroziť fungovanie celých hospodárstiev. Na osobitnom samite konanom koncom prvého štvrťroku sa lídri EÚ a štátov skupiny 20 English najvyspelejších ekonomík zaviazali posilniť dohľad nad finančným systémom s cieľom eliminovať nezdravé riziká.

Predseda Komisie José Manuel Barroso poznamenal: „Lepší dohľad nad cezhraničnými finančnými trhmi odôvodňujú etické a hospodárske dôvody. Komisia dnes prichádza s návrhom, aby pomohla obnoviť dôveru, zabrániť budúcim krízam a ochrániť rast a pracovné miesta.“

V súčasnosti je európsky bankový systém pod prísnym dohľadom na vnútroštátnej úrovni. V pláne Komisie sa navrhuje vytvorenie úniového orgánu na zisťovanie a riešenie celoeurópskych rizík.

Európskej rade pre systémové riziká bude predsedať prezident Európskej centrálnej banky a jej členmi budú zástupcovia orgánov finančného dohľadu a centrálnych bánk z každého členského štátu. Jej úlohou bude poskytovať skoré varovania o možných rizikách, ktoré by mohli narušiť stabilitu trhu a navrhovať kroky smerujúce k náprave.

Komisia takisto navrhuje vytvorenie systému európskeho finančného dohľadu na zabezpečenie súladu pri uplatňovaní dozoru nad finančnými inštitúciami, ktoré pôsobia v dvoch a viacerých štátoch EÚ. V rámci tohto systému by európske orgány pre bankovníctvo, poisťovníctvo a cenné papiere dohliadali a koordinovali prácu orgánov dohľadu na vnútroštátnej úrovni.

Tento balík založený na dvoch pilieroch DeutschEnglishfrançais, ktorý predstavuje ťažiskovú časť reakcie EÚ na hospodársku krízu, bol navrhnutý s cieľom zvýšiť bezpečnosť finančných trhov a obnoviť dôveru v systém. Návrh takisto pomôže skonsolidovať európsky trh s finančnými službami.

Po tom, ako sa v októbri 2008 takmer zrútil európsky bankový systém, zriadil predseda Komisie Barosso skupinu bankových expertov na čele s bývalým predsedom Medzinárodného menového fondu Jacquom de Larosièrem, aby našla spôsob ako zlepšiť finančný dohľad. Návrh sa zakladá na odporúčaniach tejto skupiny. Očakáva sa, že lídri EÚ návrh prediskutujú na svojom júnovom stretnutí.


Viac o reforme finančného systému DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy