Kruimelpad

De bescherming van de financiële stabiliteit - 27/05/2009

Brandende eurobiljetten © Reporters

Commissie licht plannen toe voor beter financieel toezicht op EU-niveau

De ergste financiële crisis in jaren heeft duidelijk gemaakt hoe investeringsrisico's het hele financiële systeem kunnen destabiliseren en zelfs hele economieën in een vrije val kunnen doen raken. Op topontmoetingen eerder dit jaar beloofden EU-leiders en de G20 English onafhankelijk van elkaar het toezicht op het financiële systeem te verbeteren om grote risico's te kunnen afwenden.

"Beter toezicht op de grensoverschrijdende financiële markten is om zowel ethische als economische redenen essentieel," zo stelde Commissievoorzitter José Manuel Barroso. "De Commissie werkt aan voorstellen om het vertrouwen in de markt te herstellen, meer bescherming te bieden tegen toekomstige crises, en banen en economische groei veilig te stellen."

Momenteel vindt het toezicht op het Europese bankwezen nog vooral op nationaal niveau plaats. Het plan van de Commissie pleit voor de oprichting van een EU-instelling om risico's die de gehele sector aangaan het hoofd te bieden.

De Europese Raad voor Systeemrisico's zou voorgezeten worden door de Voorzitter van de Europese Centrale Bank en verder bestaan uit financieel toezichthouders en afgevaardigden van de nationale centrale banken. Hun taak zou bestaan uit het afgeven van vroege waarschuwingen voor risico's die de marktstabiliteit bedreigen en daarvoor corrigerende maatregelen voor te stellen.

Daarnaast stelt de EU ook de oprichting van een Europees Systeem van Financiële Toezichthouders voor, om te zorgen voor een consistent toezicht op financiële instellingen die in twee of meer EU-landen actief zijn. Op deze manier zouden de Europese instanties op het gebied van banken, verzekeringen en veiligheid het werk van de nationale toezichthouders overzien en coördineren.

Deze tweeledige aanpak DeutschEnglishfrançais is een belangrijk deel van het EU-antwoord op de economische crisis, en is bedoeld om de financiële markten veiliger te maken voor investeerders en het vertrouwen in het systeem te herstellen. Mede dankzij deze voorstellen zal de Europese markt voor financiële diensten zich kunnen consolideren.

Nadat het Europese financiële systeem in oktober 2008 bijna instortte riep EU-voorzitter Barroso een groep van financiële experts bijeen, voorgezeten door voormalig IMF-voorzitter Jacques de Larosière, om te komen met ideeën voor het verbeteren van het financiële toezicht. De voorstellen van de Commissie zijn gebaseerd op de aanbevelingen van deze groep. Er wordt verwacht dat deze voorstellen bij de volgende bijeenkomst van EU-leiders in juni op tafel zullen komen.


Meer over de hervorming van het financiële systeem DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links