Cosán nascleanúna

Cobhsaíocht airgeadais a shlánú - 27/05/2009

Nótaí euro á ndó © Reporters

Nochtann an Coimisiún pleananna do mhaoirseacht airgeadais níos déine ag an leibhéal Eorpach

Thaispeáin an ghéarchéim baincéireachta is measa leis na cianta conas a thig le priacail infheistíochta an córas airgeadais leathan a dhíchobhsú agus geilleagair iomlána a chur dá dtreoir. Ag cruinnithe mullaigh ar leith níos luaithe i mbliana, gheall ceannairí an AE agus Grúpa 20 English na scoth-gheilleagar go neartófaí maoirseacht an chórais airgeadais chun priacail iomarcacha a sheachaint.

"Tá géarghá le maoirseacht níos fearr ar na margaí airgeadais trasteorann ar chúiseanna geilleagracha is eiticeacha," arsa Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso."Tá moltaí á ndéanamh ag an gCoimisiún inniu chun muinín a thabhairt ar ais, chun géarchéimeanna a chosc feasta agus le fás is poist a chosaint."

Faoi láthair, is ag an leibhéal náisiúnta is mó a mhaoirsítear córas baincéireachta na hEorpa. Molann plean an Choimisiúin go gcruthófaí comhlacht tras-Eorpach chun teacht ar phriacail ar fud an chórais is chun tabhairt fúthu.

Bheadh Comhairle na bPriacal Sistéamach Eorpach faoi chathaoirleacht uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus i measc na mball bheadh maoirseoirí airgeadais is ionadaithe ó bhainc ceannais gach tíre. Rabhadh luath a thabhairt faoi phriacail a bhagraíonn ar chobhsaíocht na margaí airgeadais, agus gníomhú chun ceartuithe a mholadh, sin an cúram a bheadh uirthi.

Fairis sin, molann an Coimisiún go mbunófaí Córas Eorpach na Maoirseoirí Airgeadais chun síor-fhorléargas ar fhorais airgeadais atá ag obair i mbreis is dhá bhallstát AE a chinntiú. Faoin gcóras, is iad na húdaráis Eorpacha baincéireachta, árachais is urrús a mhaoirseodh is a chomhordódh obair na maoirseoirí a bheadh ag obair ag an leibhéal náisiúnta.

Cumadh an pacáiste dhá bheann DeutschEnglishfrançais , dlúthchuid de fhreagairt an AE ar an ngéarchéim airgeadais, chun margaí airgeadais a dhéanamh níos sábháilte d'infheisteoirí is chun muinín sa chóras a thabhairt ar ais. Cabhróidh na tograí chun margadh Eorpach na seirbhísí airgeadais a dhaingniú.

Nuair ba bheag nár thit córas baincéireachta na hEorpa as a chéile i nDeireadh Fómhair 2008, bhunaigh an tUachtarán Barroso grúpa saineolaithe baincéireachta, faoi chathaoirleacht iar-cheannaire an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, Jacques de Larosière, chun teacht ar shlite chun an mhaoirseacht airgeadais a fheabhsú. Is ar mholtaí an ghrúpa a bunaíodh na tograí. Meastar go mbreithneoidh ceannairí an AE na tograí ag cruinniú an Mheithimh.


Breis faoi leasú an chórais airgeadais DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links