Navigatsioonitee

Finantsstabiilsuse kindlustamine - 27/05/2009

Põlevad euro rahatähed © Reporters

Euroopa Komisjon kavandab paremat finantsjärelevalvet Euroopa tasandil

Aastakümnete rängim finantskriis on näidanud, kuidas investeerimisriskid võivad destabiliseerida üldist finantssüsteemi ning viia kogu majanduse pöörisesse. Sel aastal peetud eri tippkohtumiste käigus lubasid ELi ja 20 juhtiva tööstusriigi English juhid liigsete riskide kõrvaldamiseks tugevdada kontrolli finantssüsteemi üle.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso sõnul on piiriüleste finantsturgude parem järelevalve eetilistel ja majanduslikel põhjustel ülioluline. Komisjon esitab täna ettepanekud, eesmärgiga taastada usaldus, luua kaitse tulevaste kriiside vastu ning säilitada majanduskasv ja töökohad.

Praegu teostatakse Euroopas pangandusjärelevalvet peamiselt liikmesriikide tasandil. Komisjoni kava kohaselt loodaks ELi tasandi asutus, mille ülesanne on tuvastada süsteemseid ohte ning neid kõrvaldada.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esimees oleks Euroopa Keskpanga president ning sina kuuluksid finantsjärelevalveametnikud ja keskpankade esindajad igast liikmesriigist. Nõukogu ülesanne oleks varajane hoiatamine ohtude puhul, mis mõjutavad turu stabiilsust, ning asjaomaste meetmete väljapakkumine.

Komisjon on teinud ka ettepaneku luua Euroopa finantsjärelevalvesüsteem, mis tagaks kahes või enamas liikmesriigis tegutsevate finantsasutuste jälgimise. Süsteemi raames jälgiksid ning koordineeriksid Euroopa pangandus-, kindlustus- ja väärtpaberiasutused liikmesriikide järelevalveametnike tegevust.

Kahte ülesannet DeutschEnglishfrançais täitev pakett on oluline osa ELi reageeringust majanduskriisile. Paketi eesmärk on muuta finantsturge investorite jaoks turvalisemaks ning taastada usaldus süsteemi vastu. Ettepanekutega aidatakse ka tugevdada Euroopa finantsteenuste turgu.

Pärast seda kui 2008. aasta oktoobris Euroopa pangandussüsteem peaaegu kokku varises, moodustas president Barroso pangandusekspertide rühma eesotsas endise IMFi juhi Jacques de Larosière´ga. Rühma ülesanne oli püüda finantsjärelevalvet paremaks muuta. Ettepanekud tuginevadki rühma esitatud soovitustele. ELi juhid kaaluvad ettepanekuid tõenäoliselt oma juunikuus toimuval kohtumisel.


Finantssüsteemi reformimisest täiendavalt DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad