Sti

Øget finansiel stabilitet - 27/05/2009

Eurosedler, der brænder © Reporters

Kommissionen vil stramme finanstilsynet i EU

Den værste bankkrise i årtier har vist, hvordan investeringsrisici kan forstyrre stabiliteten i det internationale finanssystem og sende hele økonomier i knæ. På flere topmøder tidligere på året er EU's ledere og G20-landene English – verdens tyve førende økonomier – blevet enige om at stramme op på finanstilsynet for at hindre for stor risikotagning.

"Et bedre tilsyn med de grænseoverskridende finansmarkeder er vigtigt af etiske såvel som økonomiske grunde", siger EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso. "Kommissionen fremlægger i dag forslag, der skal hjælpe med at genskabe tilliden, forebygge nye kriser og sikre væksten og beskæftigelsen."

I øjeblikket overvåges EU's banksektor næsten udelukkende på nationalt plan. Kommissionen foreslår, at der oprettes et særligt EU-organ (Det Europæiske Råd for Systemiske Risici), der skal kortlægge og tage hånd om systemrisici.

Det nye organ skal ledes af formanden for Den Europæiske Centralbank og bl.a. bestå af repræsentanter for landenes centralbanker og finansielle tilsynsmyndigheder. Det skal i god tid advare landene om risici, der truer stabiliteten på markedet, og anbefale korrigerende tiltag.

Kommissionen foreslår desuden, at der oprettes et europæisk system af finansielle tilsynsførende for at sikre et ensartet tilsyn med finansielle institutioner, der opererer i mere end ét EU-land. Tanken bag systemet er, at bank-, forsikrings- og værdipapirmyndighederne i EU skal overvåge og koordinere tilsynsmyndighedernes arbejde på nationalt plan.

De to forslag DeutschEnglishfrançais er et vigtigt led i EU's svar på finanskrisen. De skal gøre finansmarkederne sikrere for investorerne og genskabe tilliden til systemet. Forslagene vil også hjælpe med at befæste EU's marked for finansielle tjenesteydelser.

Efter EU's banksystem var faretruende nær et kollaps i oktober 2008, nedsatte kommissionsformand José Manuel Barroso en gruppe finanseksperter ledet af den tidligere direktør for Den Internationale Valutafond (IMF), Jacques de Larosière. Gruppen skulle undersøge, hvordan man kan forbedre finanstilsynet. Forslagene bygger på gruppens anbefalinger. EU's ledere ventes at drøfte forslagene på deres møde i juni.


Mere om reformen af finanssystemet DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links