Cesta

Zajištění finanční stability - 27/05/2009

Pálení eurobankovek  © Reporters

Komise předložila návrhy pro přísnější finanční dohled na evropské úrovni.

Nejhorší bankovní krize za posledních několik desetiletí ukázala, jak mohou investiční rizika destabilizovat finančním systém v širším slova smyslu a dokonce vykolejit celé ekonomiky. Během vrcholných setkání konaných na začátku tohoto roku se představitelé EU a skupiny G20 English zavázali k tomu, že posílí dohled nad finančním systémem, aby se do budoucna předešlo nadměrným rizikům.

„Lepší dohled nad mezinárodními finančními trhy je nezbytný z etických i hospodářských důvodů, “ uvedl předseda Komise José Manuel Barroso. „Evropská komise dnes předkládá návrhy, které mají pomoci obnovit důvěru, ochránit nás před budoucími krizemi a zachovat růst i pracovní příležitosti.“

V současné době vykonávají dozor nad evropským bankovním systémem do velké míry jednotlivé členské státy. Ve svém plánu Komise navrhuje vytvořit instituci, která by měla působiště v celé EU a zabývala by se riziky celého systému.

Předsedou Evropské rady pro systémová rizika by byl guvernér Evropské centrální banky a dále by v ní zasedali zástupci sektoru finančního dozoru a centrálních bank jednotlivých členských zemí. Náplní práce této rady by bylo včas varovat před riziky, která ohrožují stabilitu trhu, a doporučovat, jak danou situaci řešit.

Evropská komise rovněž navrhuje zřídit Evropský systém finančního dohledu, jehož úkolem by bylo zajistit konzistentní dozor nad finančními institucemi, které vykonávají činnost ve dvou a více členských zemí EU. V rámci tohoto systému by evropské instituce vykonávající dozor nad bankami, pojišťovnami a obchodováním s cennými papíry dohlížely na orgány dozoru jednotlivých členských zemí a koordinovaly by jejich práci.

Tento dvojúrovňový návrh DeutschEnglishfrançais, který je hlavní součástí reakce EU na hospodářskou krizi, má za cíl zajistit, aby byly finanční trhy bezpečnější pro investory, a dále obnovit důvěru v celý systém. Tyto návrhy rovněž přispějí ke konsolidaci evropského trhu finančních služeb.

Poté, co v říjnu 2008 téměř došlo ke zhroucení evropského bankovního systému, předseda Komise José Manuel Barroso zřídil skupinu odborníku z odvětví bankovnictví, jíž předsedá bývalý prezident Mezinárodního měnového fondu Jacques de Larosière a jejímž cílem je najít způsob, jak zlepšit finanční dohled. Zde zmiňované návrhy vycházejí právě z doporučení uvedené skupiny. Vrcholní představitelé EU by měli o návrzích jednat na zasedání, které se uskuteční v červnu letošního roku.


Další informace o reformě finančního systému DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy