Sökväg

Tufft år för EU:s ekonomi – men trolig ljusning nästa år - 04/05/2009

Affärsman som läser tidningen ©EC

EU upplever sin svåraste ekonomiska kris sedan andra världskriget. Inflationen är låg, men krisen slår hårt mot sysselsättningen och de offentliga finanserna. Läget bör dock ljusna redan nästa år.

Enligt de senaste ekonomiska prognoserna English kommer EU:s ekonomi att krympa med 4 % i år – efter en tillväxt på 0,8 % under 2008. Alla EU-länder har drabbats hårt av finanskrisen, den stora nedgången i världsekonomin och, i vissa länder, de pågående priskorrigeringarna på bostadsmarknaderna.

Men nu börjar de finanspolitiska stimulansåtgärderna att få effekt och tillväxten förväntas ta fart igen i slutet av nästa år (enlig pronosen blir tillväxten ändå -0,1 % på helårsbasis). Siffrorna – som i stort är desamma för euroområdet och hela EU – är sämre än i höstprognoserna och i de preliminära prognoserna från januari 2009.

Inflationen har fallit snabbt under de senaste månaderna. Den förväntas enligt HIKP English – det officiella måttet – hamna precis under 1 % i EU (0,5 % i euroområdet) 2009, för att stiga gradvis till 1,25 % nästa år.

Sysselsättningen tros i år krympa med ca 2,5 % i både EU som helhet och i euroområdet, och med ytterligare 1,5 % nästa år. Totalt sett kan ca 8,5 miljoner jobb komma att försvinna i EU under 2009–2010, vilket kan ställas mot de 9,5 miljoner jobb som tillkom mellan 2006 och 2008.

Även de offentliga finanserna har tagit stryk. Som helhet kommer de nationella budgetunderskotten i år att fördubblas, från 2,3 % av BNP 2008 till 6 % i år – och öka till 7,25 % under 2010. Det är resultatet av minskade skatteintäkter och höga offentliga utgifter för att få fart på ekonomierna.

Mot bakgrund av den värsta recessionen sedan andra världskriget är progonoserna osäkra. Mycket hänger på vad som händer i svallvågorna efter finanskrisen – hur olika delar av ekonomin kommer att reagera på vad som händer i andra delar och hur effektiva de finanspolitiska stimulansåtgärderna visar sig vara.

EU-kommissionen lägger fram sina ekonomiska prognoser fyra gånger om året. De omfattande vår- och höstprognoserna innehåller uppgifter om tillväxt, inflation, sysselsättning, offentliga underskott och skuldsättning i alla EU-länder och flera andra länder. I de mindre omfattande prognoser som vanligtvis publiceras i februari och september redovisas utvecklingen under föregående kvartal, men enbart för de största ekonomierna.

Den finansiella och ekonomiska krisen – fakta och strategier DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar