Navigointipolku

EU:n talouden ennustetaan vakaantuvan - 04/05/2009

Liikemies lukee sanomalehteä ©EC

Eurooppaa koettelee syvin taantuma sitten sotavuosien. Inflaatio on hidastunut, mutta työmarkkinat ja julkinen talous ovat kokeneet kovia. Näkymien odotetaan paranevan vuonna 2010.

Tuoreimman talousennusteen English mukaan EU:n talous supistuu tänä vuonna 4 prosenttia, kun se vuonna 2008 lisääntyi 0,8 prosenttia. Finanssikriisi ja jyrkkä maailmanlaajuinen taloustaantuma ovat koetelleet ankarasti lähes kaikkia EU-maita. Eräät maat ovat lisäksi kärsineet jatkuvasta asuntomarkkinoiden korjausliikkeestä.

Finanssi- ja rahapoliittisten toimenpiteiden ansiosta talouden odotetaan kuitenkin elpyvän ja kääntyvän nousuun vuoden 2010 loppuun mennessä. Euroalueen ja koko EU:n osalta kasvuennuste on syksyn ja tammikuun 2009 ennusteita pienempi.

Inflaatio on viime kuukausina hidastunut nopeasti. YKHI English -inflaation (yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukainen inflaatio) arvioidaan EU:ssa olevan hieman alle 1 prosenttia vuonna 2009 (0,5 % euroalueella) ja nopeutuvan vähitellen 1¼ prosenttiin vuonna 2010.

Työllisyyden odotetaan tänä vuonna vähenevän 2½ prosenttia sekä EU:ssa että euroalueella ja ensi vuonna edelleen 1½ prosenttia. Vuosina 2009–2010 EU:ssa menetetään arviolta 8,5 miljoonaa työpaikkaa, kun niiden nettolisäys vuosina 2006–2008 oli 9½ miljoonaa.

Myös julkinen talous on kokenut kovia. Budjettialijäämän odotetaan EU:ssa kasvavan yli kaksinkertaiseksi tänä vuonna (vuoden 2008 2,3 prosentista 6 prosenttiin) ja jatkavan kasvuaan vuonna 2010 (7¼ prosenttiin). Tämä johtuu verotulojen vähenemisestä ja elvytykseen käytettyjen julkisten menojen lisääntymisestä.

Nyt kun maailmantalous on keskellä pahinta taantumaansa sitten toisen maailmansodan, näkymät ovat vielä epävarmat. Paljon riippuu finanssikriisin jälkiseurauksista eli siitä, miten voimakkaasti talouden eri osa-alueet reagoivat siihen, mitä muualla tapahtuu, ja miten tehokkaiksi finanssi- ja rahapolittiiset elvytystoimet osoittautuvat.

Komissio julkaisee talousennusteita neljä kertaa vuodessa. Kevään ja syksyn laajat ennusteet sisältävät kasvua, inflaatiota, työllisyyttä ja julkisen talouden alijäämää sekä valtionvelkaa kuvaavat luvut kaikista EU-maista ja monesta EU:n ulkopuolisesta maasta. Väliennusteissa, jotka julkaistaan tavallisesti helmikuussa ja syyskuussa, tarkastellaan edellisen ennusteen jälkeistä kehitystä suurimmissa talouksissa.

Tietoa finanssi- ja talouskriisistä (taustaa, toimenpiteitä) DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä