Sti

EU's økonomi på nedtur – men vitaminindsprøjtning skulle give stabilitet - 04/05/2009

Forretningsmand læser avis ©EF

EU befinder sig i den alvorligste recession siden anden verdenskrig. Inflationen er på vej ned, men beskæftigelsen og statsfinanserne er hårdt ramt. Der forventes stabilisering i 2010.

Ifølge den seneste officielle økonomiske prognose English falder EU's økonomi med 4 % i 2009. I 2008 voksede den med 0,8 %. Næsten alle EU-landene er hårdt ramt af finanskrisen, den hårde globale nedtur og de dystre udsigter for boligmarkedet i visse lande.

I takt med at de finansielle og pengepolitiske tiltag begynder at virke på økonomien, forventes der imidlertid ny vækst før udgangen af næste år (selvom den samlede udsigt for 2010 lyder på et fald på 0,1 %). Tallene – som stort set er ens for euroområdet og EU som helhed – ligger lavere end i efterårsprognosen og den midlertidige prognose fra januar 2009.

Inflationen er faldet drastisk i de seneste måneder. Det officielle inflationstal English ventes at ligge lige under 1% i EU (0,5 % i euroområdet) i 2009 og derefter stige en anelse til omkring 1,25 % i 2010.

Beskæftigelsen ser ud til at falde med omkring 2,5 % i både EU og euroområdet i år – og med endnu 1,5 % til næste år. I alt kan der gå ca. 8,5 millioner stillinger tabt i EU i 2009-10. Til sammenligning blev der fra 2006 til 2008 skabt 9,5 millioner job.

De offentlige finanser er også hårdt ramt. De nationale budgetunderskud i EU som helhed forventes at vokse til mere end det dobbelte – fra 2,3 % af BNP i 2008 til nu 6 % – og der ventes en yderligere stigning til 7,25 % i 2010. Det er resultatet af faldende skatteindtægter og større offentlige udgifter, som skal sætte skub i genopretningen.

Men udsigterne er stadig tågede her midt i den værste globale nedtur siden anden verdenskrig. Meget afhænger af finanskrisens eftervirkninger – hvordan de forskellige dele af økonomien reagerer på, hvad der sker andre steder. Og hvor godt de finans- og pengepolitiske saltvandsindsprøjtninger virker.

Kommissionen offentligør økonomiske prognoser fire gange om året. De omfattende forårs- og efterårsprognoser dækker vækst, inflation, beskæftigelse og offentlige budgetunderskud og gæld for alle EU-landene og flere andre lande. De mindre, foreløbige prognoser – der normalt kommer i februar og september – gennemgår udviklingen siden den seneste prognose, men kun for de største økonomier.

Finanskrisen – fakta og initiativer DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links