Навигационна пътека

Икономиката на ЕС ще се стабилизира в резултат на взетите мерки - 04/05/2009

Бизнесмен чете вестник © ЕО

ЕС преживява най-голямата си рецесия от Втората световна война насам. Инфлацията се е забавила, но заетостта и публичните финанси са тежко засегнати. Очаква се положението да се стабилизира през 2010 г.

Последната официална икономическа прогноза English предвижда 4-процентно свиване на икономиката на ЕС през 2009 г. след минималния растеж от 0,8 % през 2008 г. Почти всички страни от Съюза са тежко засегнати от финансовата криза, резкия спад в световната икономика и продължаващите на някои места корекции в цените на недвижимите имоти.

С влизането в сила на фискалните и парични мерки за стимулиране на икономиката обаче растежът се очаква да се възобнови преди края на следващата година (въпреки отрицателната обща прогноза за растеж от –0,1 % през 2010 г.). Наблюдава се общо понижаване на очакванията както за еврозоната, така и за ЕС като цяло, в сравнение с прогнозите през миналата есен и през януари тази година.

През последните месеци инфлацията рязко се понижи. Официалният показател за инфлация – инфлацията по ХИПЦ English (хармонизирания индекс на потребителските цени) – се очаква да бъде малко под 1% в ЕС (0,5 % в еврозоната) през 2009 г. и постепенно да се повиши до 1,25 % през 2010 г.

Очаква се заетостта да се свие с около 2,5 % в ЕС и в еврозоната през тази година и с още 1,5 % през следващата. Общо около 8,5 млн. работни места могат да изчезнат в ЕС през 2009-2010 г. за сметка на 9,5 млн. такива, създадени от 2006 до 2008 г.

Публичните финанси също са в криза. Очаква се националните бюджетни дефицити в ЕС да скочат двойно и дори тройно – от 2,3 % от БВП през 2008 г. на 6 % през 2009 г. и 7,25 % през 2010 г. Това е следствие от намаляващите данъчни приходи, съчетани с по-големи публични разходи за излизане от кризата.

Изходът от най-тежката световна рецесия от Втората световна война насам остава несигурен. Той зависи от това до каква степен едни сектори от икономиката ще бъдат засегнати от случващото се в други и до каква степен данъчните и парични стимули ще се окажат ефикасни.

Европейската комисия публикува икономически прогнози четири пъти в годината. Подробните прогнози през пролетта и есента обхващат растежа, инфлацията, заетостта и публичните дефицити и дългове във всички страни от ЕС, както и в някои страни извън него. Междинните прогнози, които обикновено се публикуват през февруари и септември, разглеждат промените, настъпили от предишната прогноза, само за най-големите икономики в Съюза.

Финансова и икономическа криза – факти и политики DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки