Sökväg

Hög med euromynt ©EC

EU-kommissionen föreslår EU:s första lag om hedgefonder och lägger fram riktlinjer för chefslöner.

Åtgärderna är ett led i en större ansträngning att täppa till de hål i regelverket som bidrog till finanskrisen.

Hedgefonder är privata partnerskap för högriskinvesteringar som satsar stort på marknadsrörelser och bara lämpar sig för professionella och institutionella investerare. Vid sitt möte i april förklarade ledarna för världens 20 största ekonomier – G20-gruppen – att de var för strängare regler för stora hedgefonder.

Enligt förslaget måste förvaltare av hedgefonder och liknande alternativa investeringar DeutschEnglishfrançais som har hand om över 500 miljoner euro (100 miljoner euro för fonder som använder lånade pengar) registrera sig hos en tillsynsmyndighet. Enligt förslaget måste de dessutom lämna ut uppgifter om sin verksamhet och bland annat redogöra för i vilken utsträckning de använder lånade pengar eller finansiella instrument för att öka den potentiella avkastningen.

Med dessa trösklar skulle lagen gälla för runt 30 % av hedgefondförvaltarna och 90 % av tillgångarna i EU-baserade hedgefonder. I slutet av 2008 förvaltade branschen för alternativa investeringar tillgångar på cirka 2 biljoner euro.

För närvarande är förslaget inriktat på förvaltarna och inte på själva fonderna, eftersom dessa ofta är etablerade utanför EU. Om tre år kommer reglerna att skärpas även för fonder utanför EU.

Tidigare i år föreslog kommissionen en omfattande reform av finanssystemet, eftersom krisen visade att det behövdes skärpta regler och en bättre tillsyn. I mars ställde sig EU:s ledare bakom den föreslagna strategin.

Kommissionen har också tagit fram rekommendationer om hur EU-länderna bör reglera chefers och placeringsansvarigas ersättningar DeutschEnglishfrançais. I de nuvarande ersättningssystemen uppmuntras chefer och placerare ofta till överdrivet risktagande.

Enligt kommissionens förslag ska bonusar och aktieoptioner kopplas till fleråriga finansiella resultat. Enligt rekommendationerna bör man dessutom begränsa avgångsvederlagen. Chefer som inte gör ett bra jobb bör inte få något avgångsvederlag alls.

Företagen bör kunna återkräva sina pengar om bonusen bygger på felaktiga siffror.

Kommissionen har också meddelat att man vill ge konsumenterna bättre insyn i investeringsfonder och försäkringar, särskilt i fråga om risker och kostnader. Många av dessa ”paketerade investeringsprodukter” DeutschEnglishfrançais förlorade mycket av sitt värde under krisen, ofta till investerarnas stora överraskning.

Nu är det upp till Europaparlamentet och rådet att yttra sig om förslagen, som är ett viktigt led i kommissionens åtgärder mot finanskrisen.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar