Navigacijska pot

Kup evrskih kovancev ©EC

Evropska komisija je pripravila predlog prvega predpisa o hedge skladih in smernice za izplačila bankirjem.

Ukrepi, ki jih je predlagala Komisija, so del prizadevanj za zapolnitev vrzeli v zakonodaji, ki so prispevale k finančni krizi.

Hedge skladi so zasebna investicijska partnerstva z visokim tveganjem, ki temeljijo na velikih špekulacijah o gibanju trga. Primerni so samo za strokovne in institucionalne vlagatelje. Na zasedanju na vrhu aprila so se voditelji dvajsetih najbogatejših držav – G20 – zavzeli za omejitev večjih hedge skladov.

Po novem predlogu bi se morali upravljavci hedge skladov in podobnih alternativnih naložbenih skladov DeutschEnglishfrançais, ki upravljajo z najmanj 500 milijoni EUR (100 milijoni EUR za tiste, ki uporabljajo sposojena sredstva) registrirati pri pristojnih organih. Razkriti bi morali tudi podatke o svojem poslovanju, na primer, delež sposojenega denarja oziroma drugih finančnih instrumentov, ki jih uporabljajo za povečanje morebitnega donosa.

S tako postavljenimi mejnimi vrednostmi bi zakon zajel približno 30 % upravljavcev hedge skladov in 90 % sredstev v hedge skladih na področju EU. Konec leta 2008 je bil znesek sredstev alternativnih naložb 2 bilijona EUR.

Zaenkrat se predlog zakona nanaša samo na menedžerje in ne na sklade, ki so večinoma registrirani v davčnih oazah. Po treh letih se bodo pravila zaostrila za sklade, ki so registrirani na območjih zunaj EU.

Komisija je letos že predstavila načrt za prenovo finančnega sistema, saj je zaradi gospodarske krize postalo jasno, da potrebujemo strožjo ureditev in večji nadzor. Voditelji držav EU so na vrhu v marcu sprejeli tak pristop.

Komisija je tudi pripravila priporočila, kako naj države EU uredijo nagrajevanje bančnih direktorjev DeutschEnglishfrançais. Veljavne prakse direktorje spodbujajo k prevelikemu tveganju.

Komisija je predlagala, naj bodo nagrade in delniške opcije povezane z dolgoročno finančno uspešnostjo. Predlagala je tudi prepoved odpravnin za direktorje, ki svojega dela ne upravljajo uspešno, in omejitev zneska, tudi če svoje delo upravljajo uspešno.

Finančne institucije bi morale imeti tudi pravico do povrnitve izplačanih nagrad, če se izkaže, da so temeljile na neresničnih rezultatih.

Evropska komisija pripravlja tudi nove predpise za pomoč potrošnikom, ki naj bi bili tako bolje obveščeni o naložbah v vzajemne sklade in zavarovalne police, zlasti glede tveganja in stroškov. Več paketnih naložbenih proizvodov DeutschEnglishfrançais je močno izgubilo svojo vrednost med krizo, kar je vlagatelje pogosto presenetilo.

Predloge, s katerimi se je Komisija odzvala na finančno krizo, bosta zdaj obravnavala še Evropski parlament in Svet.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave