Navigačný riadok

Kôpka euromincí ©EC

Komisia navrhuje prvý právny predpis EÚ o hedgeových fondoch a uverejňuje usmernenia o odmenách bankových manažérov

Opatrenia sú súčasťou širšieho regulačného úsilia, ktoré ma zabrániť opakovaniu finančnej krízy.

Hedgeové fondy sú vysoko rizikovými súkromnými investičnými partnerstvami, ktoré stavajú obrovské sumy peňazí na trhové pohyby. Z tohto dôvodu sú vhodné len pre profesionálov a inštitucionálnych investorov. Lídri 20 najväčších ekonomík sveta (G20) sa na svojom aprílovom stretnutí dohodli, že budú podporovať opatrenia týkajúce sa veľkých hedgeových fondov.

Podľa nového predpisu by sa manažéri hedgeových fondov a podobných „alternatívnych investičných fondov“ DeutschEnglishfrançais, ktoré spravujú minimálne 500 mil. eur (100 mil. eur v prípade, že sa jedná o požičané prostriedky) museli registrovať na príslušnom regulačnom úrade. Takisto by boli povinní sprístupniť informácie týkajúce sa ich spoločností (napr. mieru, v ktorej používajú požičané peniaze alebo finančné nástroje na zvýšenie potenciálnych výnosov).

V súlade s týmito limitmi by sa právna úprava vzťahovala na približne 30 % manažérov a 90 % aktív hedgeových fondov v EÚ. Na konci roku 2008 spravovali alternatívne investičné spoločnosti asi 2 bilióny eur.

Návrh predpisu sa skôr vzťahuje na manažérov ako na samotné fondy, nakoľko mnoho z nich sídli v daňových rajoch. O tri roky sa pravidlá sprísnia aj pre fondy, ktoré majú sídlo mimo EÚ.

Na začiatku tohto roka Komisia predstavila plán revízie finančného systému, pretože sa domnieva, že kríza potvrdila potrebu prísnejšej regulácie a dohľadu. Tento názor podporili na marcovom samite aj lídri EÚ.

Komisia vypracovala aj usmernenia o tom, ako by členské štáty mali regulovať odmeny bankových manažérov DeutschEnglishfrançais. Súčasná stratégia odmeňovania často zvádza riaditeľov finančných inštitúcií k príliš riskantným operáciám.

Komisia navrhuje, aby bonusy a opcie boli viazané na finančnú výkonnosť spoločnosti počas niekoľkých rokov. Navrhuje tiež zákaz vyplácania odchodného pre neúspešných manažérov a jeho obmedzenie i v prípade úspešných riadiacich pracovníkov.

Finančné inštitúcie by mali mať možnosť vymoženia peňazí, ak sa bonusy zakladali na falošných ukazovateľoch.

Komisia oznámila svoj nový plán, ktorý má spotrebiteľom pomôcť pri rozhodnutiach o investíciách do investičných fondov a poistenia, hlavne pokiaľ ide o ich riziká a náklady. Mnoho z týchto „zabalených investičných produktov“ DeutschEnglishfrançais stratilo počas krízy na prekvapenie investorov veľa zo svojej hodnoty.

Všetky návrhy, ktoré predstavujú dôležitú časť reakcie Komisie na finančnú krízu, teraz prerokuje Európsky parlament a Rada EÚ.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy