Cale de navigare

Grămadă de monede euro ©CE

Comisia propune primul proiect legislativ de reglementare a fondurilor speculative şi emite orientări privind remunerarea directorilor în sistemul bancar.

Măsurile se înscriu în amplele eforturi de eliminare a acelor lacune legislative care au contribuit la apariţia crizei financiare.

Fondurile speculative (hedge funds) sunt parteneriate private de investiţii cu grad ridicat de risc care speculează masiv mişcările pieţei, fiind rezervate investitorilor profesionişti şi instituţionali. La reuniunea din luna aprilie, liderii G20 şi-au exprimat sprijinul în favoarea restricţionării fondurilor speculative.

Potrivit propunerii legislative, managerii fondurilor speculative şi ai altor fonduri de investiţii alternative DeutschEnglishfrançais similare care gestionează sume de cel puţin 500 de milioane de euro (100 de milioane în cazul celor care folosesc bani împrumutaţi) vor fi obligaţi să se înregistreze pe lângă un organism de reglementare. De asemenea, vor trebui să publice informaţii privind activitatea desfăşurată, precizând, de exemplu, în ce măsură folosesc bani împrumutaţi sau recurg la instrumente financiare pentru a-şi mări profiturile potenţiale.

Cu aceste limitări, propunerea legislativă ar urma să acopere circa 30% din managerii fondurilor speculative şi 90% din activele gestionate de fondurile speculative înregistrate în UE. La sfârşitul anului 2008, sectorul investiţiilor alternative gestiona active în valoare de aproximativ 2 000 de miliarde de euro.

În acest moment, proiectul de lege se aplică mai degrabă managerilor decât fondurilor, deoarece multe dintre acestea sunt localizate offshore. După o perioadă de trei ani, regulile vor deveni mai stricte în privinţa fondurilor înregistrate în afara Uniunii.

La începutul acestui an, Comisia a prezentat un plan de redresare a sistemului financiar, subliniind că apariţia crizei confirmă nevoia unei reglementări mai stricte şi a unei supravegheri mai atente. Această abordare a primit sprijinul liderilor UE în luna martie.

De asemenea, Comisia a emis recomandări privind modul în care statele membre ar trebui să reglementeze remunerarea în sistemul bancar DeutschEnglishfrançais. Practicile existente în prezent îi încurajează deseori pe directorii de bănci să îşi asume riscuri excesive.

Comisia propune ca primele şi opţiunile de achiziţie de acţiuni să fie strâns legate de performanţa financiară înregistrată pe o perioadă de câţiva ani. În plus, recomandă interzicerea plăţilor compensatorii la rezilierea contractului directorilor care nu dau randament, precum şi limitarea acestor plăţi chiar şi în situaţiile în care se obţin rezultate bune.

Instituţiile financiare ar trebui să-şi recupereze banii dacă primele sunt acordate pe baza unor valori false.

Comisia a anunţat şi elaborarea unor planuri menite să-i ajute pe consumatori să se informeze bine înainte de a lua decizia de a investi în fonduri mutuale şi poliţe de asigurare, în special cu privire la riscurile şi costurile implicate. Multe dintre aceste „pachete de produse de investiţii” DeutschEnglishfrançais şi-au pierdut o parte din valoare pe durata crizei, spre surprinderea multor investitori.

Aceste propuneri, care fac parte din măsurile luate de Comisie în vederea combaterii crizei financiare, vor fi înaintate spre dezbatere Parlamentului şi Consiliului UE.

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile