Ścieżka nawigacji

Stos monet euro ©WE

Komisja przedstawiła nowe przepisy regulujące działalność funduszy hedgingowych oraz wytyczne dotyczące ustalania wynagrodzeń w sektorze bankowym.

Działania te stanowią część szeroko zakrojonych wysiłków w celu wypełnienia istniejącej luki prawnej, która doprowadziła do kryzysu finansowego.

Fundusze hedgingowe to prywatne spółki inwestycyjne zajmujące się ryzykownymi operacjami na rynkach finansowych. Są one odpowiednie jedynie dla inwestorów zawodowych i instytucjonalnych. Na kwietniowym spotkaniu grupy G20 liderzy 20 światowych potęg gospodarczych opowiedzieli się za objęciem funduszy hedgingowych ściślejszą kontrolą.

Na mocy nowych przepisów menadżerowie funduszy hedgingowych oraz podobnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych DeutschEnglishfrançais obracających kwotami rzędu co najmniej 500 mln euro (100 mln w przypadku środków pożyczonych) będą musieli zarejestrować się w odpowiednich instytucjach regulacyjnych. Będą musieli również udostępniać informacje na temat prowadzonej działalności, np. w jakim zakresie obracają pożyczonymi pieniędzmi lub instrumentami finansowymi w celu wygenerowania jak największego zysku.

Jeżeli zastosujemy te progi, nowe przepisy obejmą około 30 proc. menadżerów funduszy hedgingowych oraz 90 proc. aktywów funduszy hedgingowych mających siedzibę w UE. Pod koniec 2008 r. sektor inwestycji alternatywnych zarządzał aktywami o wartości około 2 bilionów euro.

Początkowo nowe przepisy miałyby zastosowanie do menażerów, a nie do funduszy, ponieważ wiele z nich ma siedzibę poza granicami UE. Po trzech latach nastąpiłoby zaostrzenie przepisów również dla funduszy z siedzibą poza UE.

Na początku 2009 r. w odpowiedzi na kryzys finansowy Komisja przedstawiła plan reformy systemu finansowego, polegający m.in. na zaostrzeniu przepisów i wprowadzeniu ściślejszej kontroli. Plan ten został przyjęty przez przywódców państw UE na spotkaniu w marcu.

Komisja przedstawiła również zalecenia dotyczące uregulowania wynagrodzeń pracowników sektora bankowego DeutschEnglishfrançais. Aktualne stosowane praktyki często zachęcają kadrę kierowniczą do podejmowania nadmiernego ryzyka.

Zgodnie z zaleceniem przyznawanie premii oraz opcji na akcje powinno być uzależnione od wyników osiąganych w dłuższym okresie. Dyrektorzy, którzy nie sprawdzili się na swoim stanowisku, mają w ogóle nie otrzymywać odpraw. Natomiast jeżeli dana instytucja osiąga dobre wyniki, limit wielkości odpraw ma zostać odgórnie ustalony.

Instytucje finansowe powinny mieć możliwość odzyskania wypłaconych premii, jeżeli okaże się, że zostały one wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych.

Komisja zapowiedziała również, że podejmie działania mające pomóc obywatelom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących lokowania środków w funduszach wzajemnych oraz polisach ubezpieczeniowych, w szczególności w zakresie ryzyka i ponoszonych kosztów. W wyniku kryzysu wartość wielu produktów inwestycyjnych w pakietach DeutschEnglishfrançais drastycznie spadła, często ku dużemu zaskoczeniu inwestorów.

Wszystkie te propozycje, które stanowią ważną część działań Komisji w odpowiedzi na kryzys finansowy, muszą teraz zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę UE.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki