Cosán nascleanúna

Carn monaí euro ©EC

Molann an Coimisiún an chéad dlí AE faoi fhálchistí agus eisíonn treoirlínte faoi pháchleachtais na mbanc

Cuid d'iarracht is ea na bearta seo chun poill sna rialacháin faoi deara cuid den ghéarchéim airgeadais a chalcadh

Faoi fhálchistí tuigtear comhpháirtíochtaí infheistíochta príobháideacha a chuireann geallta ollmhóra ar ghluaiseachtaí margaidh is nach n-oireann ach d'infheisteoirí institiúideacha is gairmiúla. Ag a gcruinniú in Aibreán, dhearbhaigh ceannairí an 20 geilleagar is mó ar domhan - an Grúpa 20 - go dtacaíonn siad le srianta ar fhálchistí móra.

Faoin dlí atá á mholadh, bheadh ar bhainisteoirí fálchistí agus ar ‘chistí infheistíochta malartacha comhchosúla’ DeutschEnglishfrançais a láimhsíonn ar a laghad €500m (€100m dóibhsiúd a úsáideann airgead ar iasacht) clárú le rialtóirí. Fairis sin, bheadh orthu eolas faoin ngnó a nochtadh, mar shampla an méid a d'úsáid siad airgead ar iasacht nó uirlisí airgeadais chun cur leis an teacht isteach ionchasach.

Ag na tairseacha seo, chlúdódh an dlí thart ar 30% de bhainisteoirí fálchistí agus 90% na sómhainní i bhfálchistí san AE. Ag deireadh 2008, bhí tionscal na n-infheistíochtaí malartacha ag bainistiú timpeall €2tr i sócmhainní.

Faoi láthair, ní bhaineann an dréacht-dhlí ach le bainisteoirí, seachas le cistí, mar cistí easchósta is ea cuid mhaith acusan. D'éis trí bliana, neartófar na rialacha do chistí atá bunaithe lasmuigh den AE.

Níos luaithe i mbliana, thug an Coimisiún isteach plean chun an córas airgeadais a ollchóiriú, á rá gur thaispeáin an ghéarchéim an gá le rialú níos doichte is le breis maoirseoireachta. Thacaigh ceannairí an AE leis an gcur chuige ginearálta sin i Márta.

Tá moltaí eisithe ag an gCoimisiún faoi conas ba cheart do bhallstáit an EU pá na mbaincéirí a rialú DeutschEnglishfrançais. Is minic a ghríosaíonn na cleachtais phá faoi láthair stiúrthóirí chun dul i bpriacail iomarcacha.

Molann an Coimisiún gur cheart bónais agus céadroghanna stoic a nascadh le feidhmíocht airgeadais thar thréimhse blianta. Fairis sin, molann sé cosc ar phá téarfa d'fheidhmeannaigh ar theip orthu san obair agus teorainn leis an bpá sin fiú nuair a éiríonn go maith leo.

Bheadh na forais airgeadais in ann aisíoc ar a gcuid airgid a fháil dá mbunófaí an bónas ar uimhreacha bréige.

D'fhógair an Coimisiún pleananna freisin chun cabhrú le tomhaltóirí chun cinntí le heolas a dhéanamh faoi infheistíocht i gcomhchistí, go háirithe maidir lena bpriacail is lena gcostais. Chaill cuid mhaith de na “tairgí infheistíochta i bpacáiste” DeutschEnglishfrançais seo a lán dá luach le linn na géarchéime, rud a chuir ionadh ar na hinfheisteoirí go minic.

Rachaidh na moltaí uile, ar chuid thábhachtach de fhreagra an Choimisiúin ar an ngéarchéim airgeadais iad, chun na Parlaiminte is chun na Comhairle dá léirmheas.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links