Navigointipolku

Euron kolikoita ©EC

EU-komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä ja ohjeita, joilla säänneltäisiin hedgerahastojen toimintaa ja pankkien palkkakäytäntöjä.

Ehdotukset ovat osa toimia, joilla paikataan finanssikriisin syntyyn myötävaikuttaneita lainsäädännön aukkoja.

Hedgerahastot ovat suuririskisiä yksityisiä sijoitusrahastoja, joiden sijoitusstrategia sallii markkinoiden suuren arvonvaihtelun. Hedgerahastosijoitukset soveltuvat ainoastaan ammattimaisille ja yhteisösijoittajille. G20-maiden eli 20 maailman johtavan talousmahdin johtajat ilmoittivat huhtikuisessa kokouksessaan tukevansa toimia, joilla tiukennetaan suuria hedgerahastoja koskevia sääntöjä.

Uuden lainsäädännön mukaan sellaisten hedgerahastojen hoitajien ja vastaavien ”vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen” DeutschEnglishfrançais hoitajien, joiden sijoitustoiminnan arvo on vähintään 500 miljoonaa euroa (tai 100 miljoonaa euroa, jos rahasto perustuu lainanottoon), on rekisteröidyttävä EU:ssa. Niiden on myös annettava liiketoimintaansa koskevat tiedot. Näihin kuuluu muun muassa se, missä määrin rahastojen toiminta perustuu velkarahaan (ns. velkavipuun) tai rahoitusvälineisiin, joilla tuottoja pyritään kasvattamaan.

Uusi lainsäädäntö kattaisi noin 30 % hedgerahastojen hoitajista ja 90 % EU:ssa toimivien hedgerahastojen omaisuudesta. Vuoden 2008 lopussa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen omaisuuserien arvo oli noin 2 biljoonaa euroa.

Lainsäädäntöehdotus koskee tällä hetkellä vain hedgerahastojen hoitajia, sillä monet rahastot sijaitsevat ulkomailla. Kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen aiotaan tiukentaa myös itse kyseisiä rahastoja koskevia sääntöjä.

Komissio esitteli aiemmin keväällä finanssijärjestelmän kokonaisuudistusta koskevan suunnitelman. Komission mukaan finanssikriisi oli osoittanut, että tarvitaan tiukempaa sääntelyä ja laajempaa valvontaa. EU-johtajat hyväksyivät komission esittelemät linjaukset maaliskuussa.

Komissio on antanut myös suositukset siitä, miten EU-maiden olisi säänneltävä pankkien johdon palkkoja DeutschEnglishfrançais. Nykyiset palkkakäytännöt rohkaisevat johtajia usein liialliseen riskinottoon.

Komissio ehdottaa, että bonuksilla ja osakeoptioilla olisi oltava selvä kytkös toiminnan tuloksiin pitemmällä aikavälillä. Se suosittaa myös ylärajaa erorahoille, joita ei tulisi maksaa lainkaan, jos eroaminen johtuu epäonnistumisesta.

Rahoituslaitosten olisi saatava maksetut bonukset takaisin, jos käy ilmi, että ne perustuvat vääriin tulostietoihin.

Komissio ilmoitti myös suunnitelmista, joiden tavoitteena on auttaa kuluttajia tekemään harkittuja päätöksiä sijoitusrahastoihin sijoittamisesta ja vakuutussopimuksista. Tämä koskee etenkin sopimusten riskejä ja kustannuksia. Monet näistä ”paketoiduista sijoitustuotteista” DeutschEnglishfrançais ovat menettäneet finanssikriisin myötä suuren osan arvostaan, mikä on usein yllättänyt sekä kuluttajat että sijoittajat.

Komission ehdotuksia – jotka ovat keskeinen osa sen finanssikriisiin liittyviä toimia – käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä