Navigatsioonitee

Euromündid ©EC

Komisjon teeb ettepaneku esimese ELi õigusakti kohta seoses riskikapitalifondidega ning annab välja juhised pankadele.

Asjaomased meetmed on osa laiemast ettevõtmisest lappida seaduseauke, millel oli finantskriisi tekkes oma roll.

Riskikapitalifondid kujutavad endast kõrge riskiastmega kollektiivseid erainvesteeringuid, mis panustavad turuliikumistele ning sobivad ainult professionaalsetele ja institutsionaalsetele investoritele. Aprillis toimunud maailma 20 suurema tööstusriigi kohtumisel toetasid riigijuhid suurte riskikapitalifondide piiramist.

Vastavalt õigusakti ettepanekule peaksid riskikapitalifondide ja muude alternatiivsete investeerimisfondide DeutschEnglishfrançais haldajad, kelle käsutuses on vähemalt 500 miljonit eurot (100 miljonit eurot laenuraha puhul), end seadusandja juures registreerima. Nad peaksid esitama andmed oma ettevõtte kohta, näiteks mil määral nad kasutavad kasumi kasvatamiseks laenuraha või finantsinstrumente.

Nimetatud piirmäärade puhul kohaldatakse seda seadust umbes 30 protsendi riskikapitalifondide haldajate ning 90 protsendi ELi riskikapitalifondide varade suhtes. 2008. aasta lõpus ringles alternatiivses investeerimissektoris umbes 2 triljonit eurot.

Praegu käsitletakse eelnõus ainult hadajaid, mitte fonde, sest paljud fondid asuvad väljaspool ELi. Kolme aasta pärast muudetakse eeskirju karmimaks ka väljaspool ELi paiknevate fondide suhtes.

Käesoleval aastal tutvustas komisjon finantssüsteemi uuendamise kava, kuna kriis tõi esile rangemate eeskirjade ja järelevalve vajaduse. ELi juhid kinnitasid asjaomased üldised suunad märtsis.

Komisjon andis välja ka soovitused, kuidas liikmesriigid peaksid reguleerima pankurite tasusid DeutschEnglishfrançais. Praegune tasustamispraktika soodustab pangajuhtide poolse liigse riski võtmist.

Komisjon teeb ettepaneku siduda preemiad ja aktsiaoptsioonid konkreetse ajavahemiku finantstulemustega. Komisjon soovitab ka keelustada koondamishüvitiste maksmise nendele tegevjuhtidele, kes ei tule oma tööga toime, ning kehtestada hüvitise ülemmäära juhuks, kui juhid sellist hüvitist väärivad.

Finantsasutused peaksid saama oma raha tagasi, kui preemiad tuginesid valeandmetele.

Komisjon tegi ka teatavaks kava, millega aidata tarbijatel teha teadlikke otsuseid, kui nad soovivad investeerida fondidesse ja kindlustusse, teavitades neid asjaomastest riskidest ja kuludest. Paljud investeerimistoodete paketid DeutschEnglishfrançais on kaotanud kriisi ajal suure osa oma väärtusest. Sageli tuleb see investoritele üllatusena.

Kõik ettepanekud (need on ühtlasi komisjoni oluliseks panuseks finantskrisile reageerimisel) lähevad nüüd läbivaatamisele Euroopa Parlamenti ja nõukogusse.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad