Διαδρομή πλοήγησης

Στοίβα κερμάτων του ευρώ ©EC

Η Επιτροπή προτείνει για πρώτη φορά νομοθεσία για τα αντισταθμιστικά κεφάλαια (hedge funds) και εκδίδει οδηγίες για τις αμοιβές των τραπεζικών στελεχών.

Τα μέτρα εντάσσονται σε μια γενικότερη προσπάθεια να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά που επέτρεψαν να δημιουργηθεί η χρηματοπιστωτική κρίση.

Τα αντισταθμιστικά κεφάλαια είναι ιδιωτικές εταιρείες υψηλού κινδύνου που προκαλούν τεράστια στοιχήματα στις αγορές και είναι κατάλληλες μόνο για επαγγελματίες ή θεσμικούς επενδυτές. Κατά τη συνάντησή τους τον Απρίλιο οι ηγέτες των 20 μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο, της ομάδας των 20, τάχθηκαν υπέρ της δραστικής μείωσης των αντισταθμιστικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθεσία, οι διαχειριστές τέτοιων κεφαλαίων και παρόμοιων ‘εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων’ DeutschEnglishfrançais που διαχειρίζονται τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ (100 εκατ. ευρώ για όσους επενδύουν με δάνεια) θα πρέπει να δηλώνονται στις ρυθμιστικές αρχές. Θα πρέπει επίσης να δίνουν πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, αποκαλύπτοντας για παράδειγμα σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούν χρήματα από δάνεια ή χρηματοδοτικά μέσα για μεγαλύτερη δυνητική απόδοση.

Η νομοθεσία θα πρέπει να καλύπτει το 30% περίπου των διαχειριστών αντισταθμιστικών κεφαλαίων και το 90% των στοιχείων του ενεργητικού τέτοιων κεφαλαίων που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ. Στο τέλος του 2008, ο κλάδος των εναλλακτικών επενδύσεων διαχειριζόταν 2 τρις ευρώ περίπου σε στοιχεία ενεργητικού.

Προς το παρόν, η πρόταση κανονισμού αφορά μόνο τους διαχειριστές και όχι τα κεφάλαια επειδή πολλά από αυτά εδρεύουν σε τρίτες χώρες. Μετά τρία χρόνια, οι ρυθμίσεις θα γίνουν αυστηρότερες για τα κεφάλαια που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ.

Στις αρχές του 2009, η Επιτροπή θέσπισε σχέδιο για ενδελεχή εξέταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι η κρίση έκανε αισθητή την ανάγκη για αυστηρότερες ρυθμίσεις και μεγαλύτερη εποπτεία. Αυτή η άποψη έγινε γενικά αποδεκτή από τους ηγέτες της ΕΕ τον Μάρτιο.

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης συστάσεις για το πώς θα πρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ρυθμίζουν τις αμοιβές των τραπεζικών στελεχών DeutschEnglishfrançais. Οι σημερινές πρακτικές ενθαρρύνουν συχνά τα διευθυντικά στελέχη να αναλαμβάνουν υπερβολικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα μπόνους και τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών θα πρέπει να συνδέονται στενά με τις μακροχρόνιες οικονομικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καταργηθούν οι αποζημιώσεις για την απόλυση ανώτερων στελεχών τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, αλλά και να περιοριστούν οι αμοιβές τους.

Επίσης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να μπορούν να ανακτήσουν τα χρήματά τους αν τα μπόνους δόθηκαν με βάση πλασματικά στοιχεία.

Η Επιτροπή ανήγγειλε επίσης σχέδια για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικά συμβόλαια, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους και το κόστος τους. Πολλές από αυτές τις “δέσμες επενδυτικών προϊόντων” DeutschEnglishfrançais απώλεσαν λόγω της κρίσης μεγάλο μέρος της αξίας τους προς έκπληξη, συχνά, των επενδυτών.

Όλες οι προτάσεις αυτές που αποτελούν σημαντικό μέρος των μέτρων που προτείνει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης υποβάλλονται σήμερα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς εξέταση.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι