Sti

Stabel euromønter ©EF

Kommissionen foreslår første EU-lov om hedgefonde og udsender retningslinjer for bankernes lønpolitik.

Initiativerne indgår i en større pakke, der skal lukke de huller i lovgivningen, som har været med til at fremkalde finanskrisen.

Hedgefonde er risikofyldte investeringspartnerskaber. De sætter kolossale summer på spil på markederne og er kun velegnede for professionelle og institutionelle investorer. På deres møde i april enedes lederne af verdens 20 største økonomier – G20 – om at slå ned på store hedgefonde.

Efter lovforslaget skal ledere af hedgefonde og andre "alternative investeringsfonde DeutschEnglishfrançais ", der håndterer mindst 500 millioner euro (100 millioner euro for fonde, der arbejder med lånte penge), lade sig registrere hos reguleringsmyndighederne. De skal også oplyse om deres virksomhed, for eksempel om de bruger lånte penge eller finansielle instrumenter til at øge det mulige udbytte.

Tærsklerne betyder, at reglerne kommer til at gælde for ca. 30 % af lederne af hedgefondene og 90 % af aktiverne i hedgefonde i EU. Ved udgangen af 2008 administrerede den alternative investeringsbranche aktiver på omkring 2 billioner euro eller 15 billioner kroner.

Indtil videre gælder udkastet kun for lederne, ikke for fondene, fordi mange fonde befinder sig uden for EU. Efter tre år strammes reglerne for fonde uden for EU.

Tidligere i år lancerede Kommissionen en plan om dybtgående reformer af finanssystemet, fordi krisen har vist, at der er behov for strammere regulering og mere tilsyn. EU's ledere bakkede op om planen i marts.

Kommissionen har også udsendt henstillinger om, hvordan EU-landene bør regulere bankfolks aflønning DeutschEnglishfrançais. Den nuværende aflønning opfordrer ofte lederne til at løbe for store risici.

Kommissionen foreslår, at bonusser og aktieoptioner skal kædes sammen med de finansielle resultater over flere år. Den foreslår også, at der ikke må udbetales fratrædelsesgodtgørelse, når ledere ikke gør deres arbejde ordentligt. Og selv når de gør det, bør der være loft over godtgørelserne.

Finansinstitutioner bør kunne kræve deres penge tilbage, hvis en bonus viser sig at være baseret på falske tal.

Kommissionen har også løftet sløret for planer, der skal hjælpe forbrugerne med at træffe et begrundet valg, når de sætter penge i investeringsforeninger og forsikringer. Især med hensyn til risici og udgifter. Mange af disse "investeringspakker DeutschEnglishfrançais " er blevet meget mindre værd under krisen. Det er ofte kommet bag på investorerne.

Forslagene er et vigtigt led i Kommissionens udspil på finanskrisen. De skal nu drøftes i Parlamentet og Rådet.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links