Cesta

Sloupek euromincí ©EC

Komise navrhuje první právní předpis EU o hedgeových fondech a vydává pokyny k platové politice bank

Opatření Komise přispějí k zacelení legislativních mezer, které byly jednou z příčin finanční krize.

Za hedgeové fondy se označují soukromá investiční partnerství s vysokými riziky, v jejichž rámci se uzavírají vysoké sázky na určité pohyby na trhu. Jsou vhodné pouze pro profesionální investory působící ve finančních institucích. Vedoucí představitelé 20 největších ekonomik světa – skupina G20 – se na své schůzce v dubnu vyslovili pro zásah proti velkým hedgeovým fondům.

Podle navrhovaného právního předpisu by se hedgeové fondy a podobné „alternativní investiční fondy“ DeutschEnglishfrançais, které operují alespoň s 500 miliony eur (a se 100 milionů eur, pokud používají vypůjčené peníze), povinně registrovaly u regulačního orgánu. Rovněž by musely zveřejňovat informace o svém podnikání, např. do jaké míry hodlají použít vypůjčené peníze nebo finanční nástroje ke zvýšení potenciálu návratnosti.

Za takto nastavených podmínek by se navrhovaný právní předpis týkal okolo 30 % správců hedgeových fondů a 90 % aktiv hedgeových fondů se sídlem v EU. Odvětví alternativních investic spravovalo v aktivech na konci roku 2008 asi 2 biliony eur.

V současnosti se navrhovaný právní předpis týká spíše správců než fondů samotných. Mnoho fondů má totiž sídlo mimo EU a pro ty se pravidla zpřísní za tři roky.

Začátkem tohoto roku Komise přišla s plánem reorganizace finančního systému, protože podle jejího názoru se s krizí ukázala potřeba přísnější regulace a většího dohledu. V březnu tento přístup v obecnosti schválili vedoucí představitelé EU .

Komise rovněž vydala doporučení k tomu, jak by se ve státech EU měly regulovat platy bankéřů DeutschEnglishfrançais. Politika odměňování, která nyní v bankovním sektoru vládne, vede k tomu, že ředitelé nezodpovědně riskují.

Komise navrhuje, aby byly prémie a akciové opce vázány na finanční výsledky za několik let. Doporučuje také zákazat odstupné pro manažery, kteří profesionálně selhali, a i v případech, kdy dosahují dobrých výsledků, výši odstupného limitovat.

Pokud se udělení prémie zakládalo na fiktivních údajích, měly by být finanční instituce schopny zajistit, aby jim byly peníze vráceny.

Komise rovněž oznámila plány pomoci spotřebitelům, aby se mohli rozhodovat o svých investicích v otevřených investičních fondech a o pojištění na základě spolehlivých informací, zejména pokud jde o rizika a náklady. Během krize, často i k překvapení samotných investorů, ztratilo mnoho těchto „balíčků investičních produktů“ DeutschEnglishfrançais značnou část své hodnoty.

Všechny tyto návrhy tvoří významný nástroj, jehož prostřednictvím reaguje Komise na finační krizi. Nyní je bude projednávat Evropský parlament a Rada.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy