Navigatsioonitee

EL ootab G20-lt meetmeid kriisi lahendamiseks - 02/04/2009

Mirek Topolánek ja José Manuel Barroso© EC

Maailma majandusele päästerõngast visates lepib G20 kokku 1,1 triljoni dollari (832 miljardi euro) suunamises Rahvusvahelisse Valuutafondi ja teistesse institutsioonidesse ning finantsturge hõlmavate eeskirjade karmistamises.

EL, kes on juhtinud ühiseid jõupingutusi finantskriisini viinud lõtvade pangandustavade kõrvaldamiseks, tervitas asjaolu, et riigid jõudsid kokkuleppele.

ELi ettepanekutega nõustunud 20 riigijuhti English andsid teada meetmetest, mille abil edendada läbipaistvust ja võtta kaitsemeetmeid kogu süsteemi mõjutavate ohtude ning tarbetute riskide võtmise vastu. Kõnealused meetmed sisaldavad uusi eeskirju pangatöötajate tasustamise ning neile makstavate lisatasude kohta, mis on üldsuse pahameele pälvinud teema, ning maksuparadiiside kohta, mis ei jaga maksualast teavet.

Londoni tippkohtumine oli teine samm riigijuhtide jõupingutustes võidelda praeguse ülemaailmse finantskriisiga – suurima majanduslangusega pärast 1930ndaid aastaid. Eelmine G20 tippkohtumine toimus eelmise aasta novembris Washingtonis.

Selleks et aidata hädasolevaid riike, kiitsid riigijuhid heaks 500 miljardi dollari (370 miljardi euro) andmise Rahvusvahelisele Valuutafondile, mistõttu selle vahendid moodustaksid nüüd 750 miljardit dollarit (556 miljardit eurot). ELi panus sellest on 75 miljardit eurot. Lisaks sellele leppisid G20 juhid kokku, et hädasolevatele liikmesriikidele ettenähtud Rahvusvahelise Valuutafondi arvelduskrediit suureneks 250 miljardi dollari (185 miljardi euro) võrra. Viimaseks võimalikuks laenuallikaks olev Rahvusvaheline Valuutafond soovis arvelduskrediiti suurendada pärast seda, kui ta oli juba abi andnud rohkem kui tosinale riigile.

Täiendav 100 miljardit dollarit (74 miljardit eurot) on kättesaadav arengu rahastamiseks ning selleks kasutatakse doonorriikide poolt loodud panku. 250 miljardit dollarit (185 miljardit eurot) on abiks kaubandusvoogude turgutamisele.

Lisaks sellele annavad maailma majandusse omapoolse panuse ka riikide valitsused ja keskpangad kogu maailmas. Riigijuhtide sõnade kohaselt peaks rahaline stiimul järgmiseks aastaks moodustama 5 triljonit dollarit (3,7 triljonit eurot). Ühtlasi on see siiani suurim omalaadne rahasüst. Riigijuhtide ennustuste kohaselt loodaks sellega kogu maailmas miljoneid töökohti.

Samuti andis G20 Maailma Kaubandusorganisatsioonile volitused tuua avalikkuse ette need, kes kasutavad pääseteena protektsionismi, ning neid ka karistada. G20 juhid soovitasid kiiresti lõpule viia Doha kaubandusläbirääkimised, mis võivad maailma majandust turgutada 150 miljardi dollariga.

Kooskõlas ELi soovitustega annab G20 kava rahvusvahelistele finantsinstitutsioonidele majandusriskide järelevalve osas olulisema rolli. Samuti antakse areneva majandusega riikidele asjaomastes institutisoonides suurem sõnaõigus.

G20 tippkohtumine – riigijuhtide seisukoht English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad