Navigatsioonitee

Kaubamärgi lõiv alaneb - 31/03/2009

Siseturu Ühtlustamise Ameti logo © OHIM

Ettevõtted saavad taotleda ELi kaubamärki odavamalt.

Tänu finantskriisi eelsele suurele majanduskasvule ELis kasvas viimastel aastatel ka nõudlus ELi kaubamärgiõiguste järele, mis tekitas ootamatu eelarve ülejäägi.

Vaatamata kaubamärgi registreerimise lõivu esmakordsele vähendamisele 2005. aastal on Siseturu Ühtlustamise Ameti DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano rahalised varud praegu üle 300 miljoni euro, mis ei ole kooskõlas tema kasumut mittetaotleva olemusega. Pärast pikki arutelusid otsustasid liikmesriigid jälle lõivusid vähendada – seekord 40 protsenti.

1996. aastal asutatud Siseturu Ühtlustamise Ameti rahastamine toimub täielikult tema teenuseid kasutavate ettevõtete makstavate lõivude arvelt. Tänaseks on EL registreerinud üle 500 000 kaubamärgi kogu maailmas, mis takistab teistel ettevõtetel kasutamast samu nimesid, sümboleid ja tunnuslauseid.

Kaubamärgi väärtus seisneb ettevõtte jaoks selles, et ta eristab ettevõtet ja selle tooteid teistest. Kaubamärk aitab ka tarbijatel saada aru, kas toode on algupärane või imitatsioon.

Praegu tasuvad ettevõtjad kaubamärgi kaitsmiseks kahte lõivu – taotlemis- ja registreerimistasu. Alates maikuust asendatakse see aja kokkuhoiu eesmärgil ainult ühega.

Veelgi enam – kogukulu väheneb 1750 eurolt 1050 eurole (kui taotlus esitatakse paberkandjal). Elektroonilise taotluse esitavad ettevõtted maksavad senise 1600 euro asemel siis ainult 900. See kehtib ELi poolt väljastatavate kaubamärkide puhul. Kui EL kinnitab rahvusvahelise kaubamärgi, väheneb tasu seniselt 1450 eurolt 870 eurole.

Siseturu voliniku Charlie McCreevy sõnul hoiavad ettevõtted aastas kokku 60 miljonit eurot ning selline hinnalangus annab panuse ettevõtluse kasvule, mis on majanduse elavdamisel väga oluline. Väiksem lõiv on eelis eelkõige väikeettevõtetele, mis sageli peavad kaubamärgi taotlemise menetlust endale koormaks.

EL käivitab seonduval teemal foorumi, et võidelda võltsitud kaupade müügi, ebaseadusliku allalaadimise ja muude intellektuaalomandi õiguste rikkumiste DeutschEnglishfrançais vastu. Foorumi raames saavad kokku avaliku ja erasektori eksperdid, kes annavad probleemile hinnangu ning töötavad välja lahendused. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni hinnangul on ülemaailme piraattoodangu käive 150 miljardit eurot.

Lugege täiendavalt õiguste kaitsest ELis DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad