Sökväg

Fem EU-länder spräcker underskottsgräns - 24/03/2009

EU:s ekonomikommissionär Joaquin Almunia © EC

Flera länder har problem med för stora budgetunderskott, och EU-kommissionen uppmanar dem nu att hålla igen på utgifterna.

Den ekonomiska krisen äter upp de offentliga finanserna, och budgetunderskotten i fem EU-länder väntas nu överskrida den tillåtna gränsen på 3 % av BNP.

Kommissionen är oroad över stabiliteten i euroområdet och föreslår därför tidsfrister för när länderna ska ha fått ner sina underskott på tillåtna nivåer. De fem länderna – Frankrike, Grekland, Irland, Spanien och Storbritannien – bröt mot treprocentsgränsen redan förra året.

Irland ska ha sitt budgetunderskott under kontroll till 2013. För Frankrike och Spanien gäller 2012. Grekland bör vidta åtgärder för att få ordning på sitt underskott under 2010. Fristen för Storbritannien lär bli 2013–2014.

Det är dock EU:s ledare som slutligen bestämmer tidsfristerna.

Underskotten har ökat drastiskt på grund av minskade skatteintäkter och ökade sociala utgifter för bl.a. arbetslöshetsunderstöd. Länderna har fått gräva djupt i statskassan för att stimulera tillväxt och investeringar och bekämpa den värsta ekonomiska nedgången sedan andra världskriget. EU-länderna satsar tillsammans omkring 400 miljarder euro – cirka 3,3 % av EU:s BNP – för att få fart på ekonomin.

Enligt EU:s regler får budgetunderskottet i euroländerna och de länder som vill införa euron högst vara 3 % av BNP. Reglerna ingår i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt och ska motverka instabilitet som kan undergräva förtroendet i euroländerna.

Storbritannien är inte med i euroområdet och behöver därför inte följa reglerna, även om man försöker att göra det.

Enligt kommissionens januariprognos väntas budgetunderskottet i år bli mer än 5 % i Frankrike, nästan 6 % i Spanien, 11 % i Irland och minst 9 % i Storbritannien. Grekland, som har haft problem sedan 2007, hade 2008 ett underskott på 3,7 % och kommer troligen att ligga kvar över gränsen även i år.

Kommissionen uppmanar också Cypern att vara mer återhållsam och varnar för att underskottet kan komma att öka snabbt de närmaste åren. Med hjälp av landets ekonomiska stimulanspaket borde underskottet kunna hållas nere på 1 % i år.

EU:s ledare är oroliga för de växande budgetunderskotten. Vid toppmötet nu i mars sade de att underskotten måste ner till en nivå som är ”förenlig med hållbara offentliga finanser”.

Mer om EU:s åtgärder vid alltför stora underskott

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar