Navigacijska pot

Pet držav članic s previsokim proračunskim primanjkljajem - 24/03/2009

Evropski komisar za ekonomske in monetarne zadeve Joaquin Almunia © EC

Komisija poziva države članice EU k zmanjšanju proračunskega primanjkljaja

Ker gospodarska kriza čedalje bolj načenja vzdržnost javnih financ, naj bi proračunski primanjkljaj v petih državah članicah presegel omejitev EU, ki znaša 3 % BDP.

Komisija je zelo zaskrbljena za stabilnost območja evra, zato predlaga časovni načrt za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja. Vseh pet držav (Francija, Grčija. Irska, Španija in Združeno kraljestvo) je že lani imelo večji primanjkljaj od dovoljenih 3 %.

Irsko je pozvala, naj do leta 2013 svoj proračun uskladi s pravili. Francija in Španija morata to storiti do leta 2012. Grčija mora sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja do leta 2010, Združeno kraljestvo pa do leta 2013 oziroma 2014.

O predlaganem načrtu bodo dokončno odločali voditelji EU.

Primanjkljaji držav so se povišali zaradi strmega upada davčnih prihodkov in povečanja sredstev za socialne izdatke, zlasti nadomestil za bresposelne. Medtem vlade namenjajo čedalje več sredstev iz državnih blagajn, da bi spodbudile gospodarsko rast in okrepile naložbe v času najhujše gospodarske krize po drugi svetovni vojni. Države članice EU bodo za okrevanje gospodarstva v naslednjih dveh letih namenile približno 400 milijard EUR oziroma 3,3 % evropskega BDP.

V skladu s pravili morajo trenutne članice območja evra in države kandidatke svoje proračunske primanjkljaje ohraniti pod mejo 3 % BDP. Namen teh pravil, ki so del pakta stabilnosti in rasti, je preprečiti neravnovesja, ki lahko ogrozijo zaupanje v območje evra.

Združeno kraljestvo ni v območju evra in zanj pravila ne veljajo, vendar jih skuša spoštovati.

Po januarskih napovedih Komisije bo proračunski primanjkljaj Francije znašal več kot 5 %, Španije skoraj 6 %, Irske 11 %, Združenega kraljestva pa najmanj 9 %. Proračunski primanjkljaj Grčije, ki ga je sicer imela že leta 2007, je leta 2008 znašal 3,8 % in naj bi po pričakovanjih letos ostal nad mejo.

Komisija je k večji vzdržnosti pozvala tudi Ciper in opozorila, da bi se lahko njegov primanjkljaj v naslednjih letih precej povečal. Ciper naj bi letos po izvedbi reševalnega načrta za gospodarstvo zabeležil primanjkljaj v višini 1 %.

Voditelji EU so izrazili zaskrbljenost zaradi naraščajočih proračunskih primanjkljajev. Na marčevskem zasedanju Evropskega sveta so dejali, da bi države EU morale javnofinančni primanjkljaj čim prej zmanjšati na raven, ki bo „omogočila vzdržne javne finance“.

Več o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave