Kruimelpad

Begrotingstekort in vijf landen boven de EU-limiet - 24/03/2009

Commissaris voor economische zaken en financiën Joaquin Almunia © EC

De Commissie spoort de EU-landen aan om het begrotingstekort binnen de perken te houden.

De economische crisis heeft overal zware gevolgen voor de overheidsfinanciën, en in vijf EU-landen zal het begrotingstekort naar verwachting zelfs hoger oplopen dan de 3% van het bbp die de EU als maximum heeft vastgesteld.

De Commissie maakt zich zorgen over de stabiliteit in de eurozone en wil die landen daarom een deadline geven om dat tekort te beperken. Ook vorig jaar hadden de vijf landen (Frankrijk, Griekenland, Ierland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) al een begrotingstekort van meer dan 3%.

Aan Ierland is nu gevraagd om het begrotingstekort tegen 2013 weer binnen de limiet te brengen. Frankrijk en Spanje krijgen hiervoor de tijd tot 2012. Griekenland zou met de nodige maatregelen het tekort in 2010 weer onder controle moeten krijgen. Voor het VK ten slotte, is de deadline 2013-2014.

Overigens krijgen de EU-leiders het laatste woord over de voorgestelde termijnen.

De tekorten zijn opgelopen door de sterk dalende belastinginkomsten en de stijgende sociale uitgaven, bijvoorbeeld voor werkloosheidsuitkeringen. Ondertussen doen veel regeringen een greep in de schatkist om de groei en investeringen op gang te houden en de ernstigste economische achteruitgang sinds de Tweede Wereldoorlog het hoofd te bieden. Alles bij elkaar pompen de EU-landen de komende twee jaar zo'n 3,3% van het bbp van de EU, ruwweg 400 miljard euro, in de economie.

Volgens de huidige EU-regels moeten de huidige en toekomstige eurolanden hun begrotingstekort onder de 3% van het bbp houden. Die regels uit het zogenaamde EU-pact voor stabiliteit en groei zijn er om al te grote verschillen te voorkomen. Die zouden immers het vertrouwen in de eurozone kunnen ondermijnen.

Het VK maakt weliswaar geen deel uit van de eurozone, maar probeert zich toch aan deze regels te houden.

Volgens de prognoses van de Commissie van afgelopen januari zal het tekort in Frankrijk dit jaar oplopen tot meer dan 5%, in Spanje tot bijna 6%, in Ierland tot wel 11% en in het VK tot minstens 9%. In Griekenland, dat al sinds 2007 met een begrotingstekort kampt, bedroeg het vorig jaar nog 3,7% en zal het ook dit jaar boven de limiet blijven.

De Commissie drong ook bij Cyprus aan op meer discipline. Ze waarschuwde het land dat het tekort de komende jaren anders snel zou kunnen oplopen. Cyprus zal dit jaar naar verwachting afsluiten met een tekort van 1%, mede als gevolg van een pakket maatregelen om de economie te stimuleren.

De EU-leiders hebben hun bezorgdheid geuit over de oplopende begrotingstekorten. Tijdens de top in maart zeiden ze dat de EU-landen de tekorten zo snel mogelijk weer op een peil moeten brengen dat "verenigbaar is met een duurzaam begrotingsbeleid".

Meer over de EU-procedure voor te grote begrotingstekorten

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links