Navigatsioonitee

Viis riiki ületavad ELi kehtestatud eelarvepuudujäägi piirmäära - 24/03/2009

Komisjoni majandus- ja rahaküsimuste volinik Joaquin Almunia © EC

Komisjon kutsub ELi liikmesriike üles oma eelarvepuudujääke ohjeldama

Kuna majanduskriis õõnestab riikide rahandust, ületavad viie riigi eelarvepuudujäägid eeldatavasti ELi kehtestatud piirmäära 3 % SKP-st.

Euroala stabiilsuse säilitamise huvides esitab komisjon asjaomastele riikidele tähtajad eelarvepuudujääkide vähendamiseks. Kõigi viie asjaomase riigi (Prantsusmaa, Iirimaa, Hispaania ja Ühendkuningriik) eelarvepuudujäägid ületasid juba eelmisel aastal 3 % piirmäära.

Iirimaa peab oma ülemäärase eelarvepuudujäägi likvideerima aastaks 2013, Prantsusmaa ja Hispaania aastaks 2012. Kreeka peab võtma meetmeid, et oma eelarvepuudujääk kontrolli alla saada 2010. aastaks. Ühendkuningriigile seatavaks tähtajaks oleks 2013 või 2014. aasta.

ELi liikmesriikide juhid peavad ütlema oma viimase sõna kehtestatavate tähtaegade suhtes.

Eelearvepuudujäägid on kasvanud maksutulu vähenemise ja sotsiaalkulutuste (näiteks töötushüvitised) suurenemise tõttu. Valitsused püüavad samal ajal eraldada riigieelarve vahendeid majanduskasvu ja investeeringute toetamiseks ning seeläbi võidelda suurima majanduslangusega pärast Teist maailmasõda. Kokku suunavad liikmesriigid majandusse kahe aasta jooksul hinnanguliselt 3,3 % ELi SKP-dt (umbes 400 miljardit eurot).

ELi eeskirjade kohaselt peavad praegused ja tulevased võimalikud euroala liikmed hoidma oma eelravepuudujääke alla 3 % SKP-st. Eeskirjad, mis moodustavad osa ELi stabiilsuse ja kasvu paktist, hoiavad ära tasakaalustamatuse, mis võiks õõnestada euroala usaldusväärsust.

Ühendkuningriik ei kuulu euroalasse ning ei ole seotud selle kehtestatud eeskirjadega, kuid ta proovib neid siiski järgida.

Komisjoni jaanuaris esitatud eelarveprognoosi kohaselt on sel aastal eelarvepuudujääk Prantsusmaal suurem kui 5 %, Hispaanias peaaegu 6 %, Iirimaal 11 ja Ühendkuningriigis vähemalt 9 %. Kreeka 2007. aastal alguse saanud eelarvepuudujääk oli 2008. aastal 3,7 % ning jääb eeldatavasti kas sel aastal lubatust kõrgemaks.

Komisjon kutsus ka Küprost üles järgima rangemat eelarvepoliitikat, hoiatades, et puudujääk võib eelolevatel aastatel järsult suureneda. Küpros võib majanduse ergutamise meetmete rakendamisel langeda käesoleval aastal 1-protsendilisse puudujääki.

ELi juhid on avaldanud muret suurenevate eelarvepuudujääkide suhtes. Märtsis toimunud tippkohtumisel avaldasid nad seisukoha, et ELi liikmesriigid peavad jõudma võimalikult ruttu sellise puudujäägi tasemeni, mis võimaldab rakendada jätkusuutlikku riigieelarvepoliitikat.

Lugege täiendavalt ELi ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlsue kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad