Ścieżka nawigacji

Logo przewodniczących pracom UE Czech na budynku Rady w Brukseli © EC

Na szczycie UE w Brukseli przedyskutowano wszelkie aspekty kryzysu gospodarczego – od uregulowań dotyczących rynków finansowych, przez kwestię pobudzenia gospodarki aż po bezpieczeństwo zatrudnienia.

Europejscy przywódcy postanowili przeznaczyć 5 mld euro pochodzących z niewydanych środków unijnych na modernizację sieci energetycznych i rozwój Internetu. Podnieśli też wysokość pułapu pomocy UE dla krajów borykających się z trudnościami. Kwota środków dostępnych w ramach linii kredytowej, która obejmuje kraje spoza strefy euro, została podniesiona do 50 mld euro.

Uczestnicy szczytu zobowiązali się przeznaczyć również 75 mld euro na dodatkowe wsparcie dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ze środków tych będzie udzielana pomoc dla krajów w trudnej sytuacji.

Na zakończenie dwudniowego szczytu europejscy przywódcy wydali wspólne oświadczenie, w którym stwierdzili, że poczynione zostały „znaczne postępy” we wdrażaniu tzw. pakietu stymulacyjnego w wysokości 200 mld euro, który przyjęto w grudniu. Dali też wyraz swojemu przekonaniu, że środki te, obejmujące obniżki podatków i plan ratunkowy dla banków, pobudzą gospodarkę, nawet jeśli według nich na rezultaty trzeba będzie poczekać.

„Jeśli zaistnieje taka konieczność, dokonamy przeglądu pakietu, ale na razie musimy się skupić na jego wdrażaniu”, powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso.

Unia już zaczęła wydawać kwotę 400 mld euro (około 3,3 proc. produktu krajowego brutto), która w ciągu dwóch lat ma wspierać walkę z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym od dziesięcioleci. Pieniądze te zostaną przeznaczone nie tylko na sfinansowanie środków pobudzających gospodarkę, ale także na pokrycie wzrostu wydatków socjalnych spowodowanego wzrostem bezrobocia. W styczniu stopa bezrobocia w UE sięgała 7,6 proc. – jest to najwyższy poziom w skali dwóch lat.

Wielu przywódców UE wyraziło obawy co do „pompowania” deficytów, do jakiego może prowadzić polityka wydawania już teraz środków, które zostaną spłacone dopiero w przyszłości. Na szczycie stwierdzono, że państwa UE powinny możliwie jak najszybciej przywrócić deficyty budżetowe do stanu niezbędnego do zagwarantowania długoterminowej stabilności finansów publicznych. Szereg krajów narusza obecnie przepisy wspólnotowe, zgodnie z którymi deficyt nie może przekraczać 3 proc. PKB.

W ramach przygotowań do szczytu G20, który odbędzie się 2 kwietnia, przywódcy UE przedstawili wspólne stanowisko dotyczące sposobu poprawy otoczenia regulacyjnego i nadzoru nad rynkami finansowymi.

Kwota 5 mld euro zostanie przeznaczona między innymi na składowanie powodującego zmiany klimatu dwutlenku węgla oraz przesył gazu z regionu Morza Kaspijskiego. Zainteresowanie nowym gazociągiem wzrosło po tym, jak w wyniku sporu między Moskwą a Ukrainą ustały dostawy gazu z Rosji do Europy Wschodniej.

Przywódcy UE zatwierdzili również zacieśnianie stosunków z krajami na wschód od UE Englishfrançais. Temat ten zyskał na znaczeniu po wybuchu konfliktu gruzińsko-rosyjskiego.

Rząd Irlandii poinformował też uczestników szczytu o swoich najnowszych planach dotyczących ponownego przeprowadzenia referendum w sprawie traktatu lizbońskiego.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki