Cosán nascleanúna

Lógó uachtaránacht na Seice ar fhoirgneamh na Comhairle sa Bhruiséil© EC

Tugann cruinniú mulllaigh faoin ngéarchéim ó gach taobh: rialú margaidh airgeadais, spreagadh geilleagrach, slándáil post

D'aontaigh na ceannairí €5bn ó chistí neamhchaite AE a úsáid chun naisc idirlín is fuinnimh a uasghrádú. Is d'ardaigh siad an teorainn ar chabhair AE do thíortha atá i bponc. Ardaíodh an líne chreidmheasa – do thíortha nach n-úsáideann an euro – go €50bn.

Gheall na ceannairí €75bn mar thacaíocht bhreise don Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta chun cabhrú le tíortha atá i gcruachás.

Agus cruinniú mullaigh dhá lá á chríochnú acu, d'eisigh na ceannairí comhráiteas gur dhein an tAontas "dul chun cinn maith" agus an pacáiste spreagtha €200bn lenar glacadh um Nollaig á chur chun feidhme aige. Léirigh na ceannairí muinín to n-athbheodh na bearta - a chuimsíonn laghduithe cánach is athchistiú banc - an geilleagar ach gur gá am chuige sin.

"Más gá, beidh orainn é a athbhreithniú amach anseo, ach anois ní mór dúinn díriú ar chur chun feidhme," arsan t-uachtarán Barroso.

Tá thart ar €400bn – timpeall 3.3% dá olltáirge intíre – á chaitheamh ag an Aontas 27 tír thar dhá bhliain chun troid leis an ngéarchéim gheilleagrach is measa leis na cianta Cairbreacha. Seachas bearta spreagtha, cuimsíonn an figiúr sin méaduithe sa chaiteachas sóisialta de dheasca ardú na dífhostaíochta. Dífhostaíocht 7.6% a bhí ag an AE in Eanáir, an ráta is airde le breis is dhá bhliain anuas.

Tá imní ar chuid mhaith ceannairí faoi easnaimh a ardú le beartais caith-anois-íoc-níos-déanaí. Dúirt na ceannairí gur cheart do bhallstáit an AE filleadh ar "easnaimh a thagann le hairgeadas poiblí inbhuanaithe" chomh luath agus is féidir. Na rialacha a cheanglaíonn ar bhuiséid fanacht faoi 3% den OTI, tá siad sáraithe ag roinnt ballstát.

Ag féachaint rompu do chruinniú mullaigh an G20 an 2 Aibreán, léirigh na ceannairí comhsheasamh faoi conas rialú is maoirseacht an tionscail airgeadais a fheabhsú.

Sa €5bn tá maoinú chun carbón a athraíonn an aeráid a adhlacadh agus chun gás a thabhairt ó réigiún Mhuir Chaisp. D'fhás spéis i bpíblíne nua ó chuir aighneas idir Moscó is an Úcráin in Eanáir stop le sní gáis go hOirthear na hEorpa.

Ghlac na ceannairí le naisc níos dlúithe a fhorbairt leis na tíortha thoir Englishfrançais. Bhrúigh cogadh na Rúise leis an tSeoirsia an cheist sin suas an clár.

Chuir rialtas na hÉireann na ceannairí AE ar an eolas faoina chuid pleananna chun reifreann faoi Chonradh Liospóin a ath-reáchtáil.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links