Sti

Det tjekkiske formandskabs logo på Rådets bygning i Bruxelles © EF

Topmøde angriber finanskrise på alle flanker: regulering af finansmarkeder, økonomisk saltvandsindsprøjtning, jobtryghed

EU's ledere blev enige om at anvende 5 milliarder euro af de ubrugte EU-midler til at modernisere energi- og internetforbindelser. Og de hævede loftet for EU's støtte til kriseramte lande. Kreditten til lande, der ikke bruger euroen – herunder Danmark – blev øget til 50 milliarder euro.

Lederne lovede også 75 milliarder euro ekstra til Den Internationale Valutafond (IMF), som hjælper kriseramte lande.

Efter et todages topmøde udsendte lederne en fælles erklæring om, at EU havde gjort store fremskridt med at få gennemført den fælles pakke på 200 milliarder euro, der blev vedtaget i december. Lederne er overbevist om, at pakken – som indeholder skattelettelser og nødhjælp til bankerne – vil få økonomien på fode igen. Men de erkender, at det ikke vil ske fra dag til dag.

"Vi reviderer pakken, hvis det bliver nødvendigt, men lige nu koncentrerer vi os om at få den ført ud i livet," udtaler Kommissionens formand, José Manuel Barroso.

De 27 lande har allerede afsat omkring 400 milliarder euro (ca. 3 billioner kroner) – svarende til 3,3 % af deres bruttonationalprodukt – i de næste to år. Pengene går til at bekæmpe den alvorligste økonomiske krise i flere årtier. Ud over at økonomien får et vitamintilskud, skal de øgede udgifter til overførselsindkomster også dækkes. Ledigheden i EU steg nemlig til 7,6 % i januar, det højeste tal i over to år.

Mange EU-ledere har udtrykt bekymring over store offentlige underskud, der skal betales senere. Lederne mener, at EU-landene hurtigst muligt skal bringe deres underskud ned på et niveau, der er holdbart i det lange løb. Flere lande overtræder nu EU's regler om, at underskuddet på statsfinanserne ikke må ligge over 3 % af BNP.

Som optakt til G20-topmødet den 2. april fremlagde lederne en fælles holdning til, hvordan der kan skabes bedre regulering og tilsyn med finansindustrien.

I de 5 milliarder euro er der også penge til at bekæmpe klimaændringerne ved at oplagre kulstof og skaffe gas fra området omkring det Kaspiske Hav. Der er opstået stor interesse i nye rørledninger efter tvisten mellem Rusland og Ukraine i januar, hvor der blev lukket for gassen fra Rusland til Østeuropa.

Lederne enedes også om at udvikle tættere forbindelser med nabolandene i øst Englishfrançais. Kampene mellem Georgien og Rusland betyder, at dette emne nu står højt på dagsordenen.

Irlands regering gav EU's ledere en orientering om planerne for en ny folkeafstemning om Lissabontraktaten.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links