Sökväg

Dags att visa enad front - 04/03/2009

EU-flaggan och EU-ländernas flaggor © EC

EU:s ledare måste agera snabbt för att återställa förtroendet för marknaderna, säger EU-kommissionen i ett förslag till omfattande reform av finanssystemet.

I sin plan efterlyser kommissionen ett system med ökad tillsyn EnglishPDF på EU-nivå kombinerat med en tydligare roll för nationella tillsynsorgan. Planen bygger på en rapport som beställts av EU. Rapporten togs fram av en grupp av bankexperter under ledning av den tidigare franska centralbankschefen Jacques de Larosière.

Kommissionen håller med experterna om att det behövs en EU-övergripande myndighet som övervakar ekonomiska risker. Kommissionen ställer sig också bakom rekommendationen att EU:s 27 medlemsländer bör anta gemensamma regleringsstandarder men att det bör vara de nationella tillsynsmyndigheternas jobb att övervaka de enskilda bankerna.

Planen läggs nu fram för Europeiska rådet, som sammanträder senare i mars och som vill lägga grunden för nästa G20-toppmöte i april i London. En reform av regelverket står på toppmötets dagordning, och EU vill göra en samlad ansträngning för att förbättra det globala finansiella systemet.

Europeiska rådet måste ”ge en tydlig signal till medborgarna, företagen och världen. Ja, det finns en väg ut ur krisen. Ja, Europa har den enighet, det förtroende och den beslutsamhet som krävs för att övervinna den”, förklarade kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Planen innehåller också andra åtgärder som ska minska riskerna och återställa förtroendet för marknaderna, bland annat genom ökad kontroll av bankernas lönepolitik.

EU-länderna lägger i år runt 3,3 % av EU:s BNP på program som ska öka tillväxten. Kommissionen uppmanar EU:s ledare att anta tydliga principer för kommande insatser, t.ex. till stöd för ett öppet handelssystem, ett utsläppssnålt samhälle och budgetdisciplin.

Krisen har gett upphov till farhågor att vissa EU-länder vidtar protektionistiska åtgärder för att skydda sina ekonomier. På ett informellt toppmöte den 1 mars lovade EU:s ledare att undvika åtgärder som kan splittra EU:s inre marknad.

EU-länderna bör också göra mer för att ta itu med arbetslösheten, som 2010 kan komma att närma sig 10 % för första gången sedan 1990-talet.

 

Finansmarknadskrisen – fakta och strategier DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

 

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar