Navigačný riadok

Musíme ostať jednotní - 04/03/2009

Európska vlajka a vlajky členských štátov © EC

Komisia navrhuje komplexnú reformu finančných systémov a vyzýva európskych lídrov, aby urýchlene konali v záujme obnovenia dôvery na trhoch.

Vo svojom pláne navrhuje kontrolný systém EnglishPDF, ktorý by kombinoval prísnejší dohľad na úrovni EÚ s väčšou úlohou vnútroštátnych dozorných orgánov. Vychádza pri tom zo správy, ktorú pre ňu vypracovala skupina finančných expertov pod vedením bývalého riaditeľa Medzinárodného menového fondu Jacqua de Larosièra.

Komisia súhlasí s názorom odborníkov, že je potrebné vytvoriť celoeurópsky orgán na monitorovanie hospodárskych rizík. Takisto podporuje odporúčanie, aby všetkých 27 členských štátov prijalo spoločné regulačné normy, ale zároveň ponechalo dohľad nad jednotlivými bankami vnútroštátnym regulačným orgánom.

Plán teraz poputuje na stôl Európskej rade, ktorá bude zasadať v druhej polovici marca. Lídri EÚ si tak chcú pripraviť východiskovú pozíciu na stretnutie skupiny G20 v Londýne. Jedným z bodov aprílového stretnutia, na ktorom chce EÚ spoločne presadiť zlepšenie celosvetového finančného systému, bude aj regulačná reforma.

Ako sa vyjadril predseda Komisie José Manuel Barroso, „Európska rada musí vyslať jasný signál občanom, podnikom a svetu. Áno, krízu je možné prekonať. Áno, Európa je jednotná, sebavedomá a odhodlaná vyhrať tento boj“.

V pláne, ktorý Komisia predložila lídrom EÚ, sa navrhujú aj ďalšie opatrenia na zníženie rizika a obnovenie dôvery na trhoch vrátane prísnejšieho dohľadu nad mzdovou politikou bánk.

Približne 3,3 % HDP Európskej únie je tohto roku určených na programy podpory rastu. Komisia preto vyzýva lídrov EÚ, aby schválili jasné zásady ďalšieho postupu, ako je napr. podpora otvoreného trhu, nízkouhlíkové hospodárstvo a rozpočtová disciplína.

Kríza vyvolala obavy, že niektoré členské krajiny sa v snahe zachrániť svoje hospodárstva prikláňajú k protekcionizmu. Európski lídri preto na neformálnom samite 1. marca prisľúbili, že nebudú podnikať kroky, ktoré by mohli rozdrobiť európsky jednotný trh.

Členské krajiny by mali takisto zvýšiť svoje úsilie v boji proti nezamestnanosti, ktorá by v roku 2010 mohla po prvý raz od 90. rokov minulého storočia dosiahnuť 10 %.

 

Finančná kríza – fakty a politiky DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy