Ścieżka nawigacji

Czas na wspólne działanie - 04/03/2009

Flaga europejska i flagi narodowe państw członkowskich © EC

Wzywając państwa członkowskie do szybkiego działania, aby można było odbudować zaufanie na rynkach, Komisja przedstawiła plan kompleksowych reform systemu finansowego.

W przedstawionym przez Komisję planie wzywa się do ustanowienia systemu nadzoru EnglishPDF łączącego wzmocnioną kontrolę na szczeblu unijnym z poszerzonymi kompetencjami krajowych organów nadzoru. Plan reformy opiera się na opracowanym na zlecenie UE sprawozdaniu grupy ekspertów bankowych pod kierownictwem Jacques’a de Larosiere’a, byłego szefa francuskiego banku centralnego.

Komisja podziela pogląd ekspertów co do konieczności powołania ogólnoeuropejskiego organu odpowiedzialnego za monitorowanie ryzyka gospodarczego. Popiera również zalecenie, zgodnie z którym 27 krajów członkowskich UE powinno przyjąć wspólne standardy regulacyjne, ale kontrolę poszczególnych banków pozostawić krajowym organom regulacyjnym.

Plan jest teraz przedstawiany Radzie Europejskiej, która spotka się na szczycie organizowanym pod koniec marca. Przywódcy państw UE zamierzają przygotować grunt dla odbywającego się w kwietniu w Londynie spotkania G20 – grupy najbardziej uprzemysłowionych państw świata i krajów rozwijających się. Tematem rozmów będzie reforma systemów regulacyjnych, poza tym kraje UE zamierzają wspólnie wezwać do udoskonalenia globalnego systemu finansowego.

Rada Europejska „musi wysłać silny sygnał dla obywateli, przedsiębiorstw i całego świata. Tak, istnieje wyjście z kryzysu. Europa dysponuje jednością, zaufaniem i determinacją, które pozwolą ten kryzys przezwyciężyć”, powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso.

W planie zaproponowanym przywódcom krajów UE określono inne środki służące ograniczeniu ryzyka i odbudowaniu zaufania na rynkach, obejmujące m.in. większy nadzór nad polityką płac w bankach.

27 państw przeznacza w tym roku ok. 3,3 proc. unijnego PKB na programy, które mają ożywić gospodarkę. Komisja zwraca się do polityków UE o zatwierdzenie jasnych wytycznych w zakresie dalszych działań, takich jak wsparcie dla wolnego handlu, gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych i dyscypliny budżetowej.

Kryzys wzbudził obawy, że niektóre kraje UE, aby wzmocnić własną gospodarkę, zaczną uciekać się do protekcjonizmu. Podczas nieoficjalnego szczytu 1 marca czołowi politycy UE zobowiązali się do unikania działań, które mogłyby prowadzić do podziału jednolitego rynku Unii.

Państwa członkowskie UE powinny też zwiększyć wysiłki na rzecz walki z bezrobociem, którego poziom w 2010 r. może sięgnąć 10 proc. po raz pierwszy od lat 90-tych XX wieku.

 

Kryzys finansowy – fakty i strategie DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

 

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki